"Ардчилал"-ны өөр хувилбарууд

* Пролетариатын диктатурчлал - Капиталист нийгэм [[коммунизм]] рүү шилжих явцны түр зуурын байдал. Энэ үед пролетариат буюу ажилчин анги засгийн эрхийг түр барьж тухайн үеийнх нь улс төрийн системийг орлож үгүй болгоно.
=== Анархист ардчилал ===
Анархизм гэдэг нь ердийн засаглалыг эсэргүүцдэг улс төрийн философи. Анархист үзлийг дэмжигчид нь голдуу шууд ардчилалыг дэмждэг бөгөөд улмаар анархист ардчилал нь үүний хэлбэр болдог. Шаалдаа
 
=== Ирокез ардчилал ===
Anonymous user