"Олон улсын нэгжийн систем"-ны өөр хувилбарууд

|-
|align="left"|[[Давтамж]]
| [[Герц (хэмжих нэгж)|герц]] || hertz || Гц || Hz
| с<sup>−1</sup>
|-
|align="left"|[[Хүч]]
| [[Ньютон (хэмжих нэгж)|ньютон]] || newton || Н || N
| кг·м·c<sup>−2</sup>
|-
|-
|align="left"|[[Даралт]]
| [[Паскаль (хэмжих нэгж)|паскаль]] || pascal ||Па || Pa
| Н/м<sup><nowiki>2</nowiki></sup> = кг·м<sup>−1</sup>·с<sup>−2</sup>
|-
|-
|align="left"|[[Соронзон урсгал]]
| [[вебер (хэмжих нэгж)|вебер]] || weber ||Вб || Wb
| кг·м<sup><nowiki>2</nowiki></sup>·с<sup>−2</sup>·А<sup>−1</sup>
|-
|align="left"|[[Соронзон индукц]]
| [[тесла (хэмжих нэгж)|тесла]] || tesla ||Тл || T
| Вб/м<sup><nowiki>2</nowiki></sup> = кг·с<sup>−2</sup>·А<sup>−1</sup>
|-
|align="left"|[[Индукц чанар]]
| [[генри (хэмжих нэгж)|генри]] || henry ||Гн || H
| кг·м<sup><nowiki>2</nowiki></sup>·с<sup>−2</sup>·А<sup>−2</sup>
|-
|align="left"|[[Цахилгаан дамжуулалтдамжуулал]]
| [[Сименс (хэмжих нэгж)|сименс]] || siemens ||См || S
| Ом<sup>−1</sup> = с<sup><nowiki>3</nowiki></sup>·А<sup><nowiki>2</nowiki></sup>·кг<sup>−1</sup>·м<sup>−2</sup>
|-
|-
|align="left"|[[Ионжуулах цацраг]]ийн [[шингээсэн тун]]
| [[Грей (хэмжих нэгж)|грей]] || gray ||Гр || Gy
| Дж/кг = м²/c²
|-
|align="left"|[[Ионжуулах цацраг]]ийн [[идэвхтэй тун]]
| [[зиверт (хэмжих нэгж)|зиверт]] || sievert ||Зв || Sv
| Дж/кг = м²/c²
|-
1,506

edits