"Олон улсын нэгжийн систем"-ны өөр хувилбарууд

|align="left"| [[Хугацаа]] ||T|| [[секунд]] || seconde/second || с || s
|-
|align="left"| [[Цахилгаан гүйдлийн хүчгүйдэл]] ||I|| [[ампер]] || ampère/ampere || А || A
|-
|align="left"| Термодинамикийн [[Термодинамикийн температур]] ||Θ|| [[кельвин]] || kelvin || К || K
|-
|align="left"| [[Бодисын хэмжээ]] ||N|| [[моль]] || mole || моль || mol
1,506

edits