"Олон улсын нэгжийн систем"-ны өөр хувилбарууд

Уламжлагдсан нэгжийн математик илэрхийлэл нь тухайн нэгж эсвэл физик хэмжигдэхүүн тодорхойлогдож буй физикийн хуулиас урган гардаг. Жишээ нь, хурд гэдэг нь биетийн нэгж хугацаанд туулах зай, хэмжих нэгж нь м/с (метр секундэд).
 
Нэг ижил нэгж олон янзаар бичигдэх тохиолдол байдаг. Тэдгээрийн заримыг жишээ болгон хүснэгтийн сүүлийн баганад үзүүлэв. Гэхдээ амьдрал дээр тухайн тухайн нэгжийн физик утга санааг хамгийн сайн харуулж байгаа бичлэгийг хэрэглэдэг. Жишээ нь, хүчний моментыг илэрхийлэхэд олон янзаар (м·Н эсвэл ДжЖ) бичиж болох ч, Н<sup>.</sup>м бичлэгийг хэрэглэдэг.
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|align="left"|[[Энерги]]
| [[джоульЖоуль (нэгж)|жоуль]] || joule ||ДжЖ || J
|Н·м = кг·м<sup><nowiki>2</nowiki></sup>·c<sup>−2</sup>
|-
|align="left"|[[Чадал (Физик)| Чадал]]
| [[Ватт (нэгж)|ватт]] || watt ||Вт || W
| ДжЖ/с = кг·м<sup><nowiki>2</nowiki></sup>·c<sup>−3</sup>
|-
|align="left"|[[Даралт]]
1,513

edits