"Алтан шонхор"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "«'''Алтан шонхор'''» — 1990 онд Монгол улсад монгол хэлээр бү..."
(Хуудас үүсгэв: "«'''Алтан шонхор'''» — 1990 онд Монгол улсад монгол хэлээр бү...")
(Өөрчлөлт алга)