"Хятад"-ны өөр хувилбарууд

{{Image label|x=225|y=152|text=[[Хэнань]]}}
{{Image label|x=155|y=180|text=[[Сычуань]]}}
{{Image label|x=190|y=190|text=[[ЧунцинЧунчин]]}}
{{Image label|x=225|y=180|text=[[Хүбэй]]}}
{{Image label|x=250|y=170|text=[[АньхүйАньхуй]]}}
{{Image label|x=270|y=155|text=[[Жянсү]]}}
{{Image label|x=148|y=225|text=[[Юньнань]]}}
{{Image label|x=190|y=215|text=[[ГүйжоуГуйжоу]]}}
{{Image label|x=220|y=208|text=[[Хүнань]]}}
{{Image label|x=245|y=195|text=[[Жянши]]}}
{{Image label|x=200|y=235|text=[[Гуанши - Жуаны өөртөө засах орон|Гуанши]]}}
{{Image label|x=240|y=230|text=[[Гуандун]]}}
{{Image label|x=265|y=210|text=[[ФуженьФужянь]]}}
{{Image label|x=240|y=250|text=[[Макао]]}}
{{Image label|x=250|y=242|text=[[Хонконг]]}}
Anonymous user