"Юань улсын судар"-ны өөр хувилбарууд

 
==Бүтэц==
Юань улсын суар нь Хятадын төрийн ёудруудын уламжилалт хэв загварын дагуу бичигдсэн байдаг.
Юань улсын судар хэмээх нь нийт 210 дэвтэр бөгөөд дотроо "Уг тэмдэглэл", "Ойллого", "Илтгэл", "Олон шастир" хэмээх 4 том бүлэгт хуваагддаг. Уг тэмдэглэлд 47 дэвтэр, Ойллогод 58 дэвтэр, Илтгэлд 8 дэвтэр, лон шастирд 96 дэвтэр тус тус багтана.
 
* Уг тэмдэглэл хэмээх бүлэгт 1-47 лэвтэр хамрах бөгөөд [[Чингис хаан]]аас [[Тогоонтөмөр хаан]] хүртлэх үеийн үйл явдалыг бичсэн байдаг.
* Ойллого бүлэгт Юань улсын үед болсон үйл явдал зэргийг бичнэ. 48-105-р дэвтэрийг хамрана.
Anonymous user