"Хамил тойрог"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Нутаг |нэр = Хамил тойрог |ямар_янзын_нутаг = Хятад улсын засаг захиргааны ху..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Нутаг |нэр = Хамил тойрог |ямар_янзын_нутаг = Хятад улсын засаг захиргааны ху...")
(Өөрчлөлт алга)