"Аравтын тооллын систем"-ны өөр хувилбарууд

[[Файл:Pic2.jpg]]
 
Мэдээж энэ 2-тын кодод (to10a) томъёог хэрэглэхэд буцаад 75<sub>10</sub> гарна. Нэг зүйлийг тэмдэглэхэд, 2-тын кодын зүүн талд 0 битүүдийг нэмж бичлээ гээд 10-тын эквивалент өөрчлөгдөхгүй болох нь (to10a) томъёоноос харагдаж буй байх. Харин 1-ийг залгавал өөр тоо гарна. Тухайлбал 001001011 гэсэн 9 битийн код бол мөн л 75<sub>10</sub> байнабөйна.
 
=== Бодит тоо ===
Anonymous user