"Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар"-ны өөр хувилбарууд