"Вольт"-ны өөр хувилбарууд

 
===Жосепсоны зангилаа тодорхойлолт===
1990 - 1997 онуудад вольт нь Жосепсоний эффектээр тодорхойлогдож байхаар Жин болон Хэмжилтийн 18-р хурлаар тогтоосон байна. Энд хэрэглэгддэг Жосепсоны тогтмол нь:
 
:''K''<sub>{J-90}</sub> = 2''e''/''h'' = 0.4835979 GHz/µV,
 
Үүнд: е – эгэл цэнэг, h – [[Планкийн тогтмол]]
Энэ нь ерөнхийдөө хэдэн арван мянган зангилааны матрицтай хамт хэрэглэгддэг ба долгион зуухны дохио нь 10 – 80 ГегаГерц (матрицийн загвараас хамаарна) үед өдөөгддөг. Туршлага дээрээс зарим цөөн туршилтын явцад энэ арга нь төхөөрөмжийн загвар, материал, хэмжилтийн тохиргоо зэргээс хамааралгүй гэдэг нь харагдаж байсан.
 
==Усны урсгалтай төстэй байдал==
51

edits