"Вольт"-ны өөр хувилбарууд

СИ системын нэгжээр илэрхийлвэл:
 
:<math><big>'''\text{V} = \text{A} \cdot \Omega= \fracdfrac{\text{W}}{\text{A}} = \sqrt{\text{W} \cdot \OmegeOmega} = \fracdfrac{\text{J}}{\text{A} \cdotscdot \text{s}} = \fracdfrac{\text{N} \cdotmcdot \text{m} }{\text{A} \cdotscdot \text{s}} = \fracdfrac{\text{kg} \cdotmcdot \text{m}^2}{\text{C} \cdotscdot \text{s}^2} = \fracdfrac{\text{N} \cdotmcdot \text{m}} {\text{C}} = \fracdfrac{Tcdotm\text{T} \cdot \text{m}^2}{\text{s}} = \dfrac{\fractext{J}}{\text{C}'''</big>}.</math>.
 
Мөн СИ системийн үндсэн нэгж болох м, кг, сек бас А-аар илэрхийлвэл:
 
:<math><big>'''\mbox{V} = \fracdfrac{\mbox{kg} \cdotmcdot \mbox{m}^2}{\mbox{A} \cdotscdot \mbox{s}^{3}'''</big>}. </math>.
 
===Жосепсоны зангилаа тодорхойлолт===
51

edits