"Хэмжилт"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Файл:Measuring Tape Inch%2BCM.jpg|thumbnail|Метр болон АНУ-ын нэгжийн хуваарьтай, металл туузан шугам, мөн А..."
(Хуудас үүсгэв: "Файл:Measuring Tape Inch%2BCM.jpg|thumbnail|Метр болон АНУ-ын нэгжийн хуваарьтай, металл туузан шугам, мөн А...")
(Өөрчлөлт алга)
51

edits