"Жоуль"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Түүнийг бусад СИ системийн нэгжээр илэрхийлвэл:
 
<mathbig><big><bigmath>'''J = \frac{kg * m^2} {s^2}=N*m=Pa*m^3=W*s=C*V'''</bigmath></big></mathbig>
 
Энд: N – нюьтон, m-метр, kg –килограмм, s – секунд, Pa – паскаль, W – Ват, C – кулон мөн V – вольт юм.
51

edits