"Хоёртын тооллын систем"-ны өөр хувилбарууд

ийм байдалтайгаар нэмэгдэнэ.
 
· Хамгийн том ббыөбыөыбөы
· Хамгийн том цифр дээр 1-ийг нэмнэ гэхэд түүний оронд хамгийн бага цифр бичигдэж, урд талын цифр 1-ээр нэмэгдэнэ
 
· Хамгийн бага цифрээс 1-ийг хасна гэхэд түүний оронд хамгийн том цифр бичигдэж, урд талын цифрээс 1-ийг хасна
 
· Тоог 0-д хувааж болохгүй
 
г.м. 2-тын тоололд зарим нэг жишээ үзье.
 
[[Image:pic5.jpg]]
http://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&section=1#
 
==Бодит тоо==
Anonymous user