"Хоёртын тооллын систем"-ны өөр хувилбарууд

==Арифметик==
 
Нэмэх, хасах, үржих, хуваах арифметик үйлдлүүдийг хэрхэн гүйцэтгэх вэ? Тоонуудыг хооронд нь баганаар нэмж, хасах, үржих, өнцөглөн хуваах яг л 10-тын ''тооных шиг зарчмаар хийгдэнэ. Ж.нь:
0 + 0 = 0''
бө''Italic text''ыөббыөбыөы
 
1 + 0 = 1
 
0 + 1 = 1
 
1 + 1 = 10
 
1 + 1 + 1 = 11
ийм байдалтайгаар нэмэгдэнэ.
 
Anonymous user