"Солонгос (салаа утга)"-ны өөр хувилбарууд

б
б
*** (194‍8-одоо) [[Өмнө Солонгос]] улс — [[Бүгд Найрамдах Солонгос Улс]] — 한국 [хан<sub>ь</sub>гүү<sub>г</sub>]
*** (194‍8-одоо) [[Умар Солонгос]] улс — [[Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс]] — 조선 [чусоон<sub>ь</sub>]
** Солонгос орон, Солонгос үндэстний түүхэн төр улс (НТӨ 2333 - НТ 1945)
*** (1392-1897) [[Чусонь]] улс
*** (918-1392) [[Гуулин улс]] — [[Курё]]