"Орчон өөртөө засах хошуу"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Нутаг |нэр = Орчон өөртөө засах хошуу |ямар_янзын_нутаг = өөртөө засах хошуу |а..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Нутаг |нэр = Орчон өөртөө засах хошуу |ямар_янзын_нутаг = өөртөө засах хошуу |а...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user