"2009 оны Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгууль"-ны өөр хувилбарууд