"Дэлхийн улсуудын валютын нөөц"-ны өөр хувилбарууд