"Оросын Холбооны Улс"-ны өөр хувилбарууд

б
| [[Орёл]]
| 35
|
|
|- align="center"
|----------
| 59
|Colspan=12 align=center| ....
|
| [[Пенза муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Пенза]]
| 33
|
|- align="center"
| 60
|
| [[Псков муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Псков]]
| 26
|
|- align="center"
| 61
|
| [[Ростов муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Донын Ростов]]
| 57
|
|- align="center"
| 62
|
| [[Рязань муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Рязань]]
| 29
|
|- align="center"
| 63
|
| [[Самар муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Самар хот|Самар]]
| 37
|
|- align="center"
| 64
|
| [[Саратов муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Саратов]]
| 42
|
|- align="center"
| 65
|
| [[Сахалин муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Южно-Сахалинск]]
| 19
|
|- align="center"
| 66
|
| [[Свердловск муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Екатеринбург]]
| 72
|
|- align="center"
| 67
|
| [[Смоленск муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Смоленск]]
| 27
|
|- align="center"
| 68
|
| [[Тамбов муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Тамбов]]
| 32
|
|- align="center"
| 69
|
| [[Тверь муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Тверь]]
| 43
|
|- align="center"
| 70
|
| [[Томск муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Томск]]
| 20
|
|- align="center"
| 71
|
| [[Тула муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Тула]]
| 26
|
|- align="center"
| 72
|
| [[Тюмень муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Тюмень]]
| 26
|
|- align="center"
| 73
|
| [[Ульяновск муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Ульяновск]]
| 25
|
|- align="center"
| 74
|
| [[Челябинск муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Челябинск]]
| 43
|
|- align="center"
| 75
|
| [[Эрхүү муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Эрхүү]]
| 36
|
|- align="center"
| 76
|
| [[Ярославль муж]]
| —
| align="right" |
|
| align="right" |
|
| [[Ярославль]]
| 20
|
|----------bgcolor=#FF0084
|Colspan=12 align=center|— '''[[холбооны ач холбогдолтой хот]]''' (оросоор город федерального значения) гэдэг нь аль нэг мужид хамааруулмааргүй их хот ('''2''') —