"Paging"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудас үүсгэв: "Компьютерийн үйлдлийн системд хуудаслалт (paging) гэдэг бол санах ойн зохицуулалтын н...")
 
No edit summary
Компьютерийн [[үйлдлийн систем]]д хуудаслалт ([[:en:|paging]]) гэдэг бол санах ойн зохицуулалтын нэгэн арга бөгөөд ямар ч компьютер нь хоёр дах санах ойд өгөгдлийг хадгалж болох ба түүнчлэн үндсэн санах ойд хэрэглэхээр өгөгдлийг буцааж хэрэглэх арга юм. Хуудаслалтын аргад үйлдлийн систем нь хуудас([[:en:|page]]) гэж нэрлэгдэх ижил хэмжээтэй блокуудаас өгөгдлөө буцааж олгодог. Хуудаслалтын давуу талууд нь санах ойн сементчиллээс илүү нь фикик хаягийн процессийн орон зайг зэрэгцээ бус([[:en:|noncontiguous]]) гэж зөвшөөрдөг.Хуудаслалтынг хэрэглэхээс өмнө систем нь бүхий л прорамуудыг хадгалахын тулд зэрэгцээ байлгахаар тохируулдаг байсан, энэ нь олон төрлийн хадгалалт болон хэсэгчллийн асуудлаас болон үүсдэг байсан. Хуудаслалт гэдэг бол үйлдлийн систем дэх виртуаль санах ойн хамгийн чухал хэсэг юм.
[[Зураг:Хуудаслалт.jpeg|thumb|350px|left|Paging Hardware]]
 
 
Үндсэн аргууд нь [[физик]] санах ойг байнгын-хэмжээтэй блок хүрээ([[:en:|frame]]),логик санах ойг ижил-хэмжээтэй блокуудад хувааж хуудасуудыг бий болгоно. [[Процесс]] ажиллаж эхлэхэд хуудасууд нь аль нэг хоосон санах ойн хүрээнд ачаалагддаг. [[Backing store]] нь санах ойн хүрээтэй ижил хэмжээтэй байнгын-хэмжээтэй блок болгон хуваагддаг. Бүх хаяг нь ТПБ-с тавигддаг бөгөөд 2 хэсэгт хуваагддаг,хуудасны тоо,хуудасны салаалт. Хуудасны тоо нь хуудсын хуснэгтийн индэкс болон хэрэглэгддэг. Хуудсын хүснэгт нь физик санах ой дах хуудас болгоны үндсэн хаягуудыг агуулдаг.Хуудсын хэмжээ нь техник хангамжаар тодорхойлогддог ба ерөнхийдөө 2 хүчин зүйлтэй.512 [[:en:|байт]] болон 16[[:en:|MB]]-н хооронд өөрчлөгддөг мөн компьютерийн архитектураас хамаардаг. Эдгээр 2 хүчин зүйл зүйлээс хуудасны хэмжээ нь логик хаягийг хөрвүүлэн хуудасны дугаарлуу явуулдаг ба хуудасны дугаар нь индекс хэлбэрээр хуудасны хүснэгрүү мөн хуудасны эхлэл нь үүнийг хуудасанд байрлуулдаг.
[[Зураг:Хуудаслалт1.jpeg|thumb|320px|right|Paging model of logical and physical memory]]
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Логик]] хаяг нь хуудсын тоо,хуудсын салаалтанд хурдан хувирдаг. Логик хаягийн хэмжээ нь 2(m)зэрэгт байдаг бол хуудсын хэмжээ нь 2(n)байна.Хаягийн ахлах битүүд буюу m - n нь хуудсын тоо харин бага битүүд буюу n нь хуудсын салаалт болно. Түүнчлэн энэ нь зөвхөн програмаар зохицуулагдахгүй бөгөөд үүнийг дэмжиж ажиллах техникийн төрлүүд байна.
[[Зураг:Хуудаслалт2.jpeg|thumb|320px|left]]
Anonymous user