"Марион Котийяр"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Жүжигчин25 | төрсөн_өдөр = {{bda|1975|09|30}} | төрсөн_газар = Франц улсын Парис хот | төрсө..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Жүжигчин25 | төрсөн_өдөр = {{bda|1975|09|30}} | төрсөн_газар = Франц улсын Парис хот | төрсө...")
(Өөрчлөлт алга)