"Натурал тоо"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
==Алгебрын шинж чанар==
Натурал тоонуудад нэмэх (+), үржих (×) үйлдэл хийхэд дараах алгебрийн шинж чанарууд биелэнэ:
* Бүлэглэх: бүх ''a'', ''b'', ''c'' натурал тооны хувьд {{nowrap|''a'' + (''b'' + ''c'') {{=}} (''a'' + ''b'') + ''c''}} , {{nowrap|''a'' × (''b'' × ''c'') {{=}} (''a'' × ''b'') × ''c''}}
* Байр солих: бүх ''a'', ''b'' натурал тооны хувьд {{nowrap|''a'' + ''b'' {{=}} ''b'' + ''a''}} , {{nowrap|''a'' × ''b'' {{=}} ''b'' × ''a''}}.
* Нэгж элемент олдох: бүх ''a'' натурал тооны хувьд {{nowrap|''a'' + 0 {{=}} ''a''}} , {{nowrap|''a'' × 1 {{=}} ''a''}}.
* Тэг хуваагчгүй: a, b нь {{nowrap|''a'' × ''b'' {{=}} 0}} байдаг натурал тоонууд бол {{nowrap|''a'' {{=}} 0}} эсвэл {{nowrap|''b'' {{=}} 0}} байна.
{{stub}}
[[Ангилал:Тооны онол]]
299

edits