"Ньютон (нэгж)"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
Нюьтон нь хүчний бусад нэгжээр дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ:
* 1 Н = 10<sup>5</sup> [[Дин (хэмжих нэгж)|дин]].
* 1 Н ≈ 0,10197162 [[:ru:Килограмм-сила|кгс]].
* 1 Н = 10<sup>−3</sup> [[стен]].
* 1 Н ≈ 8,262619{{e|−45}} [[ПланковскынПланкын хүч|F<sub>p</sub>]].
* 1 Н ≈ 0,224808943 [[:en:Pound-force|lbf]].
* 1 Н ≈ 7,233013851 [[:en:Poundal|pdl]].