"Firmware"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудас үүсгэв: "Компьютерийн техник хангамж дотор агуулагдсан ROM, EEPROM-г ерөнхийдөө firmware гэнэ. Мөн тодорхой ...")
 
Тодорхой техник хангамжтай нягт холбоо бүхий шинэчлэх шаардлага бага програмыг firmware гэдэг.Техник хангамж, програм хангамж болон өгөгдлийн хоорондох холбоос юм. Firmware төхөөрөмжийг агуулдаг энгийн жишээ бол суурилагдсан систем(гэрлэн дохио, хэрэглэгчийн апликэшн, электрон цаг г.м), компьютер, компьютерийн гадаад тоног төхөөрөмж, гар утас болон электрон камерууд юм. Firmware нь өөрчлөгддөггүй санах ойн төхөөрөмж болох ROM, EPROM, флашflash санахmemory ойзэрэгтэй зэргийгхамтарч агуулдагажилладаг. Firmware төхөөрөмжийн өөрчлөлт нь эдийн засгийн амьдралынамьдралд туршидбага цөөхөннөлөө хийгддэгүзүүлдэг. Зарим firmware төхөөрөмжийн санах ойн байнга засагдаж байдаг ба бүтээгдэхүүн болсоныхоо дараа өөрчлөгддөггүй. Төхөөрөмж рүү онцлог шинж чанарыг нэмэх, алдааг тохируулж оруулах нь шинэчлэл хийх энгийн шалтгаан юм. Энэ нь ROM-ийн нэгтгэсэн хэлхээг биеэр өөрчлөх эсвэл онцгой аргаар флаш memory-г дахин програмчлах шаардлагатай болдог. Компьютерийн ROM, BIOS гэх мэт firmware нь төхөөрөмжийн энгийн үндсэн функцийг агуулдаг ба програм хангамжийн үйлчилгээг дараагийн түвшинд хангадаг. Суурилагдсан системийн програм firmware нь системийг ажиллуулж бүхий л функцээр хангадаг програм юм.
Компьютерийн техник хангамж дотор агуулагдсан ROM, EEPROM-г ерөнхийдөө firmware гэнэ. Мөн тодорхой техник хангамжтай нягт холбоо бүхий шинэчлэх шаардлага бага програмыг firmware гэдэг.
Firmware-ийг 1970 оноос хойш хэрэглэгчид хэрэглэж эхэлсэн.
Firmware төхөөрөмжийг агуулдаг энгийн жишээ бол суурилагдсан систем(гэрлэн дохио, хэрэглэгчийн апликэшн, электрон цаг г.м), компьютер, компьютерийн гадаад тоног төхөөрөмж, гар утас болон электрон камерууд юм. Firmware нь өөрчлөгддөггүй санах ойн төхөөрөмж болох ROM, EPROM, флаш санах ой зэргийг агуулдаг. Firmware төхөөрөмжийн өөрчлөлт нь эдийн засгийн амьдралын туршид цөөхөн хийгддэг. Зарим firmware төхөөрөмжийн санах ойн байнга засагдаж байдаг ба бүтээгдэхүүн болсоныхоо дараа өөрчлөгддөггүй. Төхөөрөмж рүү онцлог шинж чанарыг нэмэх, алдааг тохируулж оруулах нь шинэчлэл хийх энгийн шалтгаан юм. Энэ нь ROM-ийн нэгтгэсэн хэлхээг биеэр өөрчлөх эсвэл онцгой аргаар флаш memory-г дахин програмчлах шаардлагатай болдог. Компьютерийн ROM, BIOS гэх мэт firmware нь төхөөрөмжийн энгийн үндсэн функцийг агуулдаг ба програм хангамжийн үйлчилгээг дараагийн түвшинд хангадаг. Суурилагдсан системийн програм firmware нь системийг ажиллуулж бүхий л функцээр хангадаг програм юм.
15

edits