"Цахилгаан дамжуулал"-ны өөр хувилбарууд

Цахилгаан дамжуулалын тухай. Барх. Отгонбаяр
(Цахилгаан дамжуулалын тухай. Барх. Отгонбаяр)
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user