"Энэтхэг-Пакистаны нэгдүгээр дайн"-ны өөр хувилбарууд