"Түргэш"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "thumb|right|300px|Тюргеш '''Тюргеш''' - каганат. ==Эшлэл== * [http://www.ozturkler.com/data_english/0002..."
Хуудас үүсгэв: "thumb|right|300px|Тюргеш '''Тюргеш''' - каганат. ==Эшлэл== * [http://www.ozturkler.com/data_english/0002..."
(Өөрчлөлт алга)