"Сульфид"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Сульфид — хүхрийн, металлуудтай болон зарим металл бус элементүүдтэй үүсгэсэн нэгдэл. Хуу..."
(Хуудас үүсгэв: "Сульфид — хүхрийн, металлуудтай болон зарим металл бус элементүүдтэй үүсгэсэн нэгдэл. Хуу...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user