"Ким Жон Ил"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "thumb|Жөн Ил, 2011 '''Ким Жөн Ил''', 1941 оны 2 сарын 16 – 2011 оны 12 сарын 17) нь ..."
(Хуудас үүсгэв: "thumb|Жөн Ил, 2011 '''Ким Жөн Ил''', 1941 оны 2 сарын 16 – 2011 оны 12 сарын 17) нь ...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user