".af"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "'''.af''' — Цахим сүлжээнд Афган улсыг илтгэх латин үсгийн Интернетийн улсын домэйнууды..."
(Хуудас үүсгэв: "'''.af''' — Цахим сүлжээнд Афган улсыг илтгэх латин үсгийн Интернетийн улсын домэйнууды...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user