"Османы эзэнт гүрэн"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
Нийслэл Söğüt (1302–26)
BursaБрусу (1326–65)
EdirneЕдирне (1365–1453)
ConstantinopleКонстантинополь (1453–1922)
 
{{Main|Османы эзэнт гүрний сэргэн мандалт}}
 
Румийн Сэлжүк Султаны эзэмшлийн төгсгөлөөр Aнотолиа тусгаар тогтнон Ghazi эмирт улсуудад хуваагдсан. 1300 оны эхэнд Бизантини Эзэнт гүрэн 10 Ghazi вант улс,ханлигуудад хуваагдсан үүний Aнотолиа мужуудыг юунаас ч илүү хаяхсан байсан. Ghazi эмиртуудын нэг Осман (Osman эзэний нэрээр нэрэлсэн ) Осман өөрөө ирээдүйг зөгнөн харах далд авъяастай байсан. Түүний зүүдэнд аварга том мод түүнээс салаалан доош 4 том гол Tigris, Euphrates, Дунай,Нил мөрөн урсан, нэмж 4 том уул Кавказ, Taurus, Балкан, Атлас харагдаж байна гэнэ. Sultan , I Osman шиг түүний хаанчлал үеэр , Byzantine хаант улс -н ирмэг -руу Осман -н гэрээний хилүүдийг өргөтгөсөн. Тэр бас үндэстний эрт улс төрийн хөгжилд нөлөөлсөн ба , Bursa -руу Осман -н нийслэлийг хөдөлгөсөн. Энэ үед , түүний байгууллагууд ихээр дээд байгууллагын хугацаанд солих албаны Осман -н засгийн газар бий болгосон.Засгийн газар шашны ба үндэстний цөөнхүүд төвийн хяналтаас нилээд хараат бус байдал -тай тэдний өөрийн ажил хэргүүдийг удирдахыг зөвшөөрсөн тэр доор , хар будаа гэж үздэг хуулийн нэгжийг хэрэглэдэг.I -н үхэл дараа зуунд , Осман дүрэм Balkans ба зүүн дорнод Mediterranean дээр үргэлжилж эхэлсэн.Thessaloniki -н гол хотыг 1387 -д theVenetians -с эзэлсэн.Үр дүнтэй 1389 -д Kosovo -н Battle -д Осман -н ялалт Europe хүртэл Ottoman -н тэлэхэд замыг засах , бүсд Serbian -н эрчим хүчийн төгсгөлийг тэмдэглэнэ.1396 -д Nicopolis -н Battle , өргөнөөр дунд Ages -н сүүлийн large-scalecrusade -р regarded -сан , ялсан Ottomans -н давшилтыг зогсоож чадахгүй байсан.Balkans -руу Осман -н ноёрхлыг өргөтгөлтэй , Constantinople -н стратегийн эзлэлт хамгийн чухал зорилго болсон.Дээд байгууллага хот surrounding (ойролцоо) бараг бүх formerByzantine газруудыг хянасан , Byzantines түр relieved байсан бас 1402 -д whenTimur Ankara -н байлдаанд Anatolia -руу дайрсан.Тэр хоригдлоор I Sultan Bayezid -д авсан.1430s ба 1450s дараа Murad IIbetween -р recovered -сан гэвч , Balkans -д Осман -н нутгуудын хэсгийг түр 1402 дараа алдсан.I Bayezid -н барих хямралд Turks -г хийсэн.Байдал Bayezid -н хүүхдүүд ээлжийн төлөө тэмцсэн үед , тэр 1413 -руу 1402 -с үргэлжилсэн иргэний дайнд унасан.Тэр theInterregnum -н төгсгөлийг авчрах , Осман -н эрчим хүчийг сэргээсэн бас би Султнаар гарч ирсэн whenMehmed -сан дууссан. байлдан дагуулагч Mehmed -сан , түүний ач хүү , 21 -н насанд , 1453 оны 5 сарын 29-нд Constantinople -г эзлэсэн нь түүний байлдааны гоц авьяасыг харуулсан ба , улс ба цэргийн арга барилийг шинэчилсэн.
 
::<big>'''Хөгжил дэвшил (1453–1683)'''</big>
 
 
1453 онд II Мехмед Константинополь хотыг эзэлсэнээр Газрын дундад тэнгисийн дорнод эрэг ба зүүн өмнөд Европт давуу байдалтай болж, Османы эзэнт гүрний хүчирхэг байдлыг бэхжүүлсэн. Константинополь хотыг эзэлсэний дараа II Мехмед үнэн алдартны шашны тэргүүнтэй уулзсан. Gennadios ба түүний автономит ёс ба газрыг хэвээр нь байлгах, чадахад солиход , уламжлалт сүмд бэлтгэлийг тооцоолсон. Баруун Европ тивийн улсууд ба сүүлчийн Byzantine хаант улс хооронд муу хамаарлуудын учир нь Loukas Notaras -н алдартай үгний "Илүү сайн боосон Султаны толгойн боолт" -р үлгэр дуурайлал болсон , Orthodox -н хүн амны олонхи Venetsian -н дүрмээс илүү дээр Османы дүрмийг зөвшөөрсөн.Apulia дахь хүрээлэх газрууд ба Otranto -н цайз ба хотын иргэд бас, Ромын эзэн хаан , Kayser-i Rm -н түүний цолыг бэхжүүлэх ба өмнөх ромын хаант улсын барууны нийслэлийг эзлэх Mehmed II -н хүслээр , 1480-1481 оны үед Османы дайралтын үед Turk-г эзэлсэн.Mehmed II OсманыМехмед хаантКонстантинополь улсынхотыг шинэОсманы эзэнт гүрний нийслэл Constantinople -гхот болгосон , ба тэрРомын Kayser-i Rm -нКайзер цолыгцол авсан. ТүүнийОсманы баримтыгцэрэг бэхжүүлэхИталийн ,хойгийн Oсманызарим хүчинхэсгүүдийг италийнэзэлж хойгынавсан хэсгүүдийгба эзэлсэншинэ бацолоо ,баталгаажуулахын Mehmedтулд II Мехмед барууны нийслэл ,Ром Rome -гхотыг хяналтандааэзэлж авахыг хүссэн. Тэд 14801479 7онд сарАпулиа 28ба Отранто Apuliaруу бадайрсанаар OtrantoИтали руу дайралтаарцөмөрч эхэлсэнорсон.Mehmed II Мехмед үхэлүхсэний дараа 1481 оны 5 сарын 3-д Османы хүчин ухарсан .15 XV ба 16XVI зууны үед,зуунуудад умард Африк ба Europe -дАфрикт гүн цөмөрч, түүнийэзэнт гүрний хилийг өргөтгөхөргөтгөсөн бөгөөд ,Османы хаантэзэнт улсгүрний эзлэлтхамгийн бахүчирхэг өргөжүүлэхүед уртэдгээр үедүйл орсонявдал болж байв.
[[Файл:Nicopol final battle 1398.jpg|thumb|left|upright|Никополисын тулалдаан. 1359 он.]]
[[Файл:Zonaro GatesofConst.jpg|thumb|left|upright|[[MehmedФаусто Зонаро. II]] [[FallМехмед султан ofКонстантинополь Constantinople|entersхотод Constantinople]]орж byирж [[Faustoбайгаа Zonaro]]нь.]]
 
 
[[Файл:Battle of Mohacs 1526.png|thumb|left|[[Battle of Mohács]] (1526) and the Ottoman conquest of [[Ottoman Hungary|Hungary]].]]
Энэ Османы нэмэгдэлийн дараа , өрсөлдөөн бүсийн гол хүч болох Portuguese эзэнт гүрэн ба Османы хаант улсын хооронд эхэлсэн. Сүр жавхалант Selim -н эзлэлтүүд нэмэгдсэн .Suleiman (Selim-н залгамжлагч) 1521 онд Belgrade -г эзлэсэны дараа , Suleiman Hungary-н Английн өмнийн ба гол хэсгүүдийг эзэмшсэн.(Барууны , хойд ба зүүн хойт зүгийн хэсгүүд бие даасан байсан).1526 онд Mohcs -н байлдаанд түүний ялалтын дараа , тэр бусад төв European нутгууд ба одоогийн Унгар-н нутагт Осман -н дүрмийг байгуулсан. Тэр өвлийн эхлэлд Vienna-г эзэлэн авахаар дайнд мордсон. Хотыг бүслэн шахсаны дараа хотыг эзлэн авч чадахгүй байсан гэвч , 1529 онд Vienna -руу бүслэлт тавьсан.1532 онд нэр төдий бууж өгөхийг санал болгосон.Nikola Jurii хотын командлагч ,өөр хувилбарт Gns. -н цайзад хотын өмнө зүг 97 километр , Gns бүслэлтэнд орсон . Suleiman Vienna-руу ондоо дайралтыг хийсэн.Хэдий тийм боловч, Suleiman өмнө бэлдсэн -р Vienna -руу үргэлжлүүлэн дайраагүй ба 8 сарын бороотой зун цэргээ татсан.
1543 -д Османы нэмэлт гэрээний дараа , Habsburg -н удирдагч Ferdinand албан ёсоор 1547 -д Hungary-д Османыг дийлэхийг мэдсэн. Suleiman , Transylvania , Wallachiaand -н хаанчлалын үеэр , Moldavia , Ottoman хаант улсын нэгдмэл вант улс болсон. Зүүнд персийн булан руу тэнгисийн цэргийн хандалт ба Mesopotamia -н хяналт авах , Осман 1535 -д Persian-с Baghdad хүртэлх газар нутгыг авсан.Suleiman -н хаанчлалын эцэсд , эзэнт гүрэний хүн ам 15.000.000 байсан.
Төв Mediterranean -руу Suleiman -н нэмэгдэл явуулсан хэдий тийм боловч 1565 -д Malta -д зогсоосон.Тэр дараа Malta-н бүслэлт гэж үзэх summer-long-н бүслэлтийн үеэр , тэр 50.000 тойрон цэрэгтэй байсан ба Ottoman -н хүчнүүд 6.000 тойрон цэрэгтэй байв.Нийт мальтийн гарнизон ба St.John -н баатартай байлдсан. St.John баатар шаргуу эсэргүүцэл үзүүлсэн ба Maltese маргаан хооронд туркийн удирдагч 9 сард бүслэлтийг өргөтгөхөд хөтөлсөн. Selim ба Suleiman доор , Mediterranean эзэнт гүрэн далайн ихийг хянах гол тэнгисийн цэргийн хүч болно.Suleiman -н хаанчлал үеэр Османы усун цэргийн флот-г удирдсан , Oсманы адмирал Barbarossa Hayreddin Pasha -н хууран Christian -н далайн цэргүүд цэргийн ялалтуудыг олонд удаа эргүүлсэн. Эдгээр дунд 1543 онд ариун ромын хаант улсаас Spain -с Algeria ба Tunis -н эзлэж авах байсан.Энэ сүүлийн эзлэлт Barbarossa -н тэдгээр ба франц хааны I Francis -н хүчнүүд хооронд хамтарсан хүчин France -н өмнөөс нь дайрсан.Хоёр өмнөд урд ба төв Европ тивд Habsburg -н дүрмийн харилцан хоёр талын эсэргүүцлээр нэгдсэн , Oсманы хаант улс ба France , энэ хугацаа үеэр хүчтэй холбоотнууд болсон.Султанаар , эдийн засгийн ба цэргийн холбоо татварын ,эзэнт гүрэний доторх худалдааны эрхийг France -д зөвшөөрсөн.Энэ одоод , Ottoman хаант улс европын улс төрийн бөмбөрцгийн чухал ба зөвшөөрсөн хэсэг байсан.Тэр Habsburg Austria ба Italy , Habsburg Испани эсрэг Голландын бүгд ннайрамдах улс ба Английн хаант улс, France -тай цэргийн холбоог тогтоосон. 16 зуунд хөгжсөн нь , Oсманы тэнгисийн цэргийн давуу байдлыг персийн булан , энэтхэгийн далай ба халуун ногоон арлуудад, Portugal ялангуяа баруун Европ тивийн нэмэгдэж байгаа далай гүрнүүдээр эсэргүүцсэн. Oсманы эзэнт гүрэний хяналт доор одоо , эртний торго ба халуун ногоо замууд харъяалагддаг ба ондоо замыг олох европын аялагчидыг хөдөлгөсөн , Зүүн ба өмнөдөд далайн замийг бүсэлж байсан. Газарт эзэнт гүрэний дайны талбар Persia , өргөнөөр 2 тусгаарласан талбарууд хуваагдсан ба Austria -д цэргийн хүчээр дутмаг байдалд санаа зовсон.Тийм асар их зайнуудаар хангалт ба холбооны шугамуудыг ажиллуулахын тулд тээврүүд ба, Хамгийн чухал нь Эзэнт гүрэний нөөцүүдийг эдгээр мөргөлдөөнүүдийн зүгт хандуулах ба эцсийн эцэст түүний далайн оролдлогуудыг үзүүлсэн.Эзэнт гүрэнийн баруун ба зүүн хилүүдэд хамгаалалтад гол цэргийн хэрэгцээ гарцаагүй шаардлагтай байсан ба эцэсд нь дэлхийн хэмжээнд өөрийн байр суурийг удаан тогтоож чадсан.
 
 
Өмнөх зууны хүнд суртлын бүтцүүд ба үр дүнтэй цэрэг бас муу Sultans-ы муу удирдлагын удаан хугацааны хэцүү нөхцөл байдалд байсан. Гэвч эдгээр бэрхшээлүүд байсан ч гэсэн , Europe -д Oсман -н газар нутгыг өргөжүүлэхийг төгсгөж чадсан , Эзэнт гүрэн 1683 онд Vienna -н Цайз хүртэл гол түрэмгийлэл-н нөлөө бүхий улс байсан.
зогсоохоролдлогуудыгЕвропын улсууд торгоны замаар эхэлсэн , баруун Европ тив ба зүүн Ази хооронд уламжлалт хуурай газрын худалдааны замуудын Oсман-н удирдлагыг зогсоох оролдлогуудыг эхэлсэн. Барууны European улсууд далайд шинэ нээлтүүдээр Aзид хүрэх тэдний өөрийн далайн замуудыг байгуулах Oсман -н худалдааны монополиос хол байж худалдаагаа эхэлсэн. 1488 онд Portuguese -н ололт 16 зууны турш энэтхэгийн далайд Oсман-Portuguese тэнгисийн цэргийн дайнуудын цувралыг эхэлсэн.Эдийн засгийн хувьд , шинэ дэлхийгээс Spanish мөнгөний том цутгал Oсман-н мөнгө ба газар авсан мөнгөний ханшны уналт -н хурд үнээ алдахад гол нөлөө учруулсан.Энэ Oсман -н байгууллагын бүх түвшингүүдэд ноцтой муу үр дүнгүүдтэй байсан. Tatar -н хаан цол-н зардлаар Volga ба Caspian бүс -руу IV Ivan доор москвагийн оршин суугчдын нэмэгдэл умардын аялал ба худалдаа замуудыг тасалдуулсан. II Selim бага Sokollu Mehmed Pasha , Grand Vizier -р төсөөлсөн энэнээс хамгаалах маш их агуу төлөвлөгөө , Astrakhan -руу дайрах дайралттай нэгдсэн , Don-Volga сувгын хэлбэрт бүтэлгүйтэх -сан , сувгыг өвлийн эхлэлээр орхисон.Үүнээс хойш Empire Russia эсрэг түүний хамгаалалтаар Crimean Khanate -г ашиглахын түүний одоогийн стратегид буцаж ирсэн.1571 -д , Осман-р дэмжсэн , Кримийн хаан I Devlet Giray дараа жил Moскваг дайрсан ба Molodi -н дайнд ялагдсан гэвч дахин дайрсан. Кримийн хаан 17 зууны эцэс хүртэл тусгай москвагийн оршин суугчдад нөлөөлөх аюул ба зүүн Europe -д чухал эрх р хэвээр байсан , боолын дайралтуудын цувралд зүүн Europe -руу дайрч байсан. Урд Europe -д , Spain -н Филлип II -р led -сан , Catholic хүчнүүдийн эвсэл , Mediterranean далайд Осман -н тэнгисийн цэргийн хүчийг үгүйсгэх холбоо байгуулсан. Lepanto -н тулаанд Oсман-н флот дээр тэдний ялалт Oсман -н ялагдашгүй байдлын зурагт гайхалтай цохилт байсан. Хэдий тийм боловч , түүхчид өнөөдөр барилгын өндөрт бүх өдөр шинэ усан онгоцыг эргэх Constantinople -н боомтуудтай , найм орчин үеийн galleasses -г багтаахын ойролцоогоор 250 далайн аялал флотыг хийсэн ялагдлын зургаан сарын доторт , тэмцлийн бэлэгдлийн ба үгүй (яг) хатуу цэргийн утгыг онцолно. Venetian -н сайдтай хэлэлцүүлэгүүдэд , Осман Grand Vizier "In capturing Cyprus from you. we have cut off one of your arms; in defeating our fleet you have merely shaved off our beard" : тайлбарласан. Осман -н тэнгисийн цэргийн хайх 1573 -д энх тайван гэрээнд гарын үсэг зурах -г Venice -г ятгасан , ба Осман умард Африкт тэдний байрлалыг бэхжүүлэх ба нэмэгдэж чадсан.Хэдий тийм боловч , туршлагатай тэнгисийн цэргийн офицерууд ба далайчид байсан юуг сольж болохгүй байна.
Европын улсууд торгоны замаар эхэлсэн , баруун Европ тив ба зүүн Ази хооронд уламжлалт хуурай газрын худалдааны замуудын Oсман-н удирдлагыг
зогсоохоролдлогуудыг эхэлсэн.Барууны European улсууд далайд шинэ нээлтүүдээр Aзид хүрэх тэдний өөрийн далайн замуудыг байгуулах Oсман -н худалдааны монополиос хол байж худалдаагаа эхэлсэн. 1488 онд Portuguese -н ололт 16 зууны турш энэтхэгийн далайд Oсман-Portuguese тэнгисийн цэргийн дайнуудын цувралыг эхэлсэн.Эдийн засгийн хувьд , шинэ дэлхийгээс Spanish мөнгөний том цутгал Oсман-н мөнгө ба газар авсан мөнгөний ханшны уналт -н хурд үнээ алдахад гол нөлөө учруулсан.Энэ Oсман -н байгууллагын бүх түвшингүүдэд ноцтой муу үр дүнгүүдтэй байсан.Tatar -н хаан цол-н зардлаар Volga ба Caspian бүс -руу IV Ivan доор москвагийн оршин суугчдын нэмэгдэл умардын аялал ба худалдаа замуудыг тасалдуулсан. II Selim бага Sokollu Mehmed Pasha , Grand Vizier -р төсөөлсөн энэнээс хамгаалах маш их агуу төлөвлөгөө , Astrakhan -руу дайрах дайралттай нэгдсэн , Don-Volga сувгын хэлбэрт бүтэлгүйтэх -сан , сувгыг өвлийн эхлэлээр орхисон.Үүнээс хойш Empire Russia эсрэг түүний хамгаалалтаар Crimean Khanate -г ашиглахын түүний одоогийн стратегид буцаж ирсэн.1571 -д , Осман-р дэмжсэн , Кримийн хаан I Devlet Giray дараа жил Moскваг дайрсан ба Molodi -н дайнд ялагдсан гэвч дахин дайрсан. Кримийн хаан 17 зууны эцэс хүртэл тусгай москвагийн оршин суугчдад нөлөөлөх аюул ба зүүн Europe -д чухал эрх р хэвээр байсан , боолын дайралтуудын цувралд зүүн Europe -руу дайрч байсан.Урд Europe -д , Spain -н Филлип II -р led -сан , Catholic хүчнүүдийн эвсэл , Mediterranean далайд Осман -н тэнгисийн цэргийн хүчийг үгүйсгэх холбоо байгуулсан.Lepanto -н тулаанд Oсман-н флот дээр тэдний ялалт Oсман -н ялагдашгүй байдлын зурагт гайхалтай цохилт байсан.Хэдий тийм боловч , түүхчид өнөөдөр барилгын өндөрт бүх өдөр шинэ усан онгоцыг эргэх Constantinople -н боомтуудтай , найм орчин үеийн galleasses -г багтаахын ойролцоогоор 250 далайн аялал флотыг хийсэн ялагдлын зургаан сарын доторт , тэмцлийн бэлэгдлийн ба үгүй (яг) хатуу цэргийн утгыг онцолно.Venetian -н сайдтай хэлэлцүүлэгүүдэд , Осман Grand Vizier "In capturing Cyprus from you. we have cut off one of your arms; in defeating our fleet you have merely shaved off our beard" : тайлбарласан. Осман -н тэнгисийн цэргийн хайх 1573 -д энх тайван гэрээнд гарын үсэг зурах -г Venice -г ятгасан , ба Осман умард Африкт тэдний байрлалыг бэхжүүлэх ба нэмэгдэж чадсан.Хэдий тийм боловч , туршлагатай тэнгисийн цэргийн офицерууд ба далайчид байсан юуг сольж болохгүй байна.
[[Файл:Battle of Mezokeresztes 1596.jpg|thumb|The [[Battle of Keresztes]] (1596) was part of the [[Long War (Ottoman wars)|Long War (1593–1606)]] between the Ottoman and Habsburg empires, which ended with Ottoman victory, resulting in the [[Peace of Zsitvatorok]] in 1606.]]Lepanto -н тэрийн тэмцэл тэрийг түргэн сольсон , онгоцнуудын хохирлоос туршлагатай ажиллах хүчинг сороход Осман -н хар хөх өнгө -д хол илүү хортой байсан.Эсрэгээр , зөвхөн хувийн цайзуудын өмчид төвлөрөх харьцангуй жижиг тэмцлүүдээр тэмдэглэсэн , Habsburg -н хил боломжийн удаан хилд суурьшсан.Vienna Ottoman -н арми сүүлийн намрын campaigning -н амтлагч -руу өмнө хавар үеэр Constantinople -с жагсах тэр хамгийн холын цэгийг тэмдэглэсэн , pre-mechanized нас үед : мухардал энгийн газар зүйн хязгааруудыг харуулсан ба Habsburg -н хамгаалалтуудын хатуурах учруулсан.Тэр бас Persia -н Safavids , өрсөлдөөнтэй исламын улсын эсрэг бусад ба , Austrians -н эсрэг нэг : 2 өөр фронтуудыг дэмжих хэрэгцээгээр Empire -д төвөг учруулсан бэрхшээлүүдийг харуулсан.Байлдааны талбарт , тэр эзэнт гүрэн-н хүчтэй тэлэхийг өгсөн шинэчлэлтээр цэргийн технологид Europeans сүсэгтэй ба оюуны conservatism ургуулах зогсоосон Ottomans аажмаар ард унасан.Цэргийн хувьсгалд European цэргийн тактикууд ба зэвсэгт өөрчлөлтүүд цэргийн холбогдол алдах айлган чичрүүлсэн дайралтийг Sipahi -н морин цэрэгт учруулсан.Habsburg Austria эсрэг урт дайн галт зэвсгүүдтэй equipped -сан явган цэргийн их тоонуудын хэрэгцээг бий болгосон.Энэ Janissary -н корпусын тоонуудад чухал өсөлт ба элсүүлэхийн бодлогын амралтад нөлөөлсөн.Энэ засгийн газар бүрэн (ердөө) огт энэ бүтэн цэг үеэр хариу өгөхгүй гэвч -тай барилдсан , корпусын дотор илт , үр нөлөөний дутагдал , сахилга батгүй байдал-н бэрхшээлүүдэд тусалсан.
[[Файл:A török kori Esztergom látképe. Vízfestmény, 1664.jpg|thumb|left|[[Siege of Esztergom (1543)|Ottoman city]] of [[Esztergom|Estergon]] in 1664.]]Europeans -р галт зэвсгүүдийн нэмэгдсэн хэрэглээтэй шулуун тактикууд (сүүлд) дараа ба цурхай ба оноог хөгжил (хэт) үхэхээр Ottomans -р хэрэглэдэг ойрхон хэлбэрт massed явган цэрэг эсрэг proved –сан.Тэр эрт 17th зуун ба сүүлийн 16th -д Anatolia -д өргөн тархсан анархи бий болгосон , хөлсний цэрэг мэргэн буудагч бас Jelali -н бослогуудад brigandage -руу эргэсэн цэргээс халагдахад ба ижил шалтгаануудад элсүүлсэн.Empire -н хүн 1600 -р 30.000.000 хүнд хүрэхтэй , газрын хомсдол засгийн газарт нэмэлт даралтыг байрлуулсан.Хэдий тийм боловч , 17th зуун дотор ба гадна , түүний бүтэц шинэ бодит байдлууд шинэ даралтуудад тохируулж эхэлсэн ба Ottoman -н байдалд гол хугацаа бас , зогсонги байдал бууралтын эрин үе энгийн байхгүй.Эмэгтэйчүүдийн Imperial Harem -н улс төрийн нөлөө гол байсан тэр Sultanate залуу Султны ээжүүд тэдний хүүгийн өмнөөс хууль тогтоох засаг -г хэрэглэсэн -р , -д хугацаа байсан.Энэ ; "thwarted some while rewarding others" тэр ч гэсэн "a woman of the utmost goodness. courage and wisdom" -р Venetian Baylo Andrea Giritti -р described -сан эхний Valide Sultan , Nurbanu -н залгамжлагчаар эрт [[Файл:Vienna Battle 1683.jpg|thumb|[[Battle of Vienna|Second Siege of Vienna]] in 1683.]]
[[Файл:Vienna Battle 1683.jpg|thumb|[[Battle of Vienna|Second Siege of Vienna]] in 1683.]]
[[Файл:Boj s Turki-Valvasor.jpg|thumb|The Ottoman army battling the [[Ottoman–Habsburg wars|Habsburgs]] in [[Slovenia]] during the [[Great Turkish War]] of 1662–1699.]]1530s -д өөрийг тогтоосон , Hrrem Sultan бүхэлдээ урьд нь байгаагүй байхгүй.Mehmed IV -н цөөнх -н авах ба I Ibrahim -н 1646 -д хангалтгүй/дутмаг зүйл дүрмийн чухал хямралын үеийг бий болгосон гэвч , Imperial Harem -н гол эмэгтэйчүүд дүүрсэн.Энэ хугацааны хамгийн анхаарал татсан эмэгтэйчүүд түүний улс төрийн өрсөлдөөн 1651 -д хүн амины хэрэг Ksem -д туйлдаа хүрсэн , Ksem Sultan ба түүний бэр Turhan Hatice байсан.Empire -н нөлөөтэй хяналтыг Kpr?l -с Grand Viziers -н дарааллаар дадлагажуулсан энэ хугацаа гэр бүл ? -н үед , эрин үе ? Kpr?l маш их чухалд зам тавьж өгсөн.Есдүгээр сар 15 , 1656 -д наян настан Kpr?l Mehmed Pasha саад -гүй байх ба урьд нь байгаагүй эрх -н Valide Turhan Hatice -с баталгаануудыг авж байсан байгууллагын лацнуудыг авсан.Ширүүн консерватив зарчимч , тэр амжилттай төвлөрсөн засаг ба хаант улсын цэргийн түлхэц reasserted –сан.Энэ Fazl Ahmed Kpr?l түүний хүү ба залгамжилсан зүйл доор үргэлжилсэн.Kpr?l ? Vizierate 1676 -д удирдлага Ottoman -руу ceding Podolia -н нутаг ба Khotyn ба Kamianets-Podilskyi -н бат цайзуудтай , урд Ukraine польшийн -д нэмэгдэл ба Crete -н эзлэлт 1669 -д дууссан , Transylvania -д restored -сан эрх бүхий байгууллага -р renewed цэргийн амжилтыг харсан.Renewed assertiveness -н энэ хугацаа 1683-1687 -н их туркийн дайнд тавдугаар сар 1683 -д Kara Grand Vizier Pasha Vienna -н хоёр дахь Ottoman -н бүслэлтийг оролдох том армийг болгосон үе гамшигтай төгсгөлд хүрсэн.Ноцтой хойшилсон сүүлийн хүчирхийлэл , Vienna -н байлдаанд Jan германы ба польшийн хүчнүүд польшийн хаанаар давшсан , Ottoman -н хүчин хол холбоот Habsburg -р цэвэрлэсэн.Holy League -н холбоо тэр туркийн War Great -г дуусгасан , -д Karlowitz -н epochal Treaty туйлдаа хүрсэн , see-sawing дайны арван тав жилүүд , (энэ мэтээр) тэгээд , ба Vienna -д ялагдлын давуу тал гэрийг дарсан.Эхний удаад , Ottoman хаант улсын бууж өгөх чухал European нутгуудын хянах , Осман Hungary -г багтааж Тэр энэ театрын дотор гол нь хамгаалах тактик хэрэглэх энэ хэсгээс forced байсан ба Empire үр дүнтэй түүний European өрсөлдөөнүүд эсрэг өөртөө итгэсэн , expansionist бодлогыг явуулах түүний чадварын эцэсд хүрсэн.Энэ цэгд зөвхөн 2 Sultans : Zenta -д аюулт ялагдалд undone -сан Mustafa II гэвч , Hungary -д Habsburgs эсрэг 16956 -н Осман -н сөрөх довтолгоог тэргүүлсэн Murad IV богино олонхийн reign. үеэр боловч , төвлөрсөн засаг reasserted -сан ба Safavids -с Yerevan ба Baghdad -г дахин эзэлсэн идэвхтэй өөрийн биеэр Empire -н хүчтэй улс төрийн ба цэргийн хяналт хийсэн.
[[Файл:Boj s Turki-Valvasor.jpg|thumb|The Ottoman army battling the [[Ottoman–Habsburg wars|Habsburgs]] in [[Slovenia]] during the [[Great Turkish War]] of 1662–1699.]]
[[Файл:Boj s Turki-Valvasor.jpg|thumb|The Ottoman army battling the [[Ottoman–Habsburg wars|Habsburgs]] in [[Slovenia]] during the [[Great Turkish War]] of 1662–1699.]]1530s -д өөрийг тогтоосон , Hrrem Sultan бүхэлдээ урьд нь байгаагүй байхгүй.Mehmed IV -н цөөнх -н авах ба I Ibrahim -н 1646 -д хангалтгүй/дутмаг зүйл дүрмийн чухал хямралын үеийг бий болгосон гэвч , Imperial Harem -н гол эмэгтэйчүүд дүүрсэн.Энэ хугацааны хамгийн анхаарал татсан эмэгтэйчүүд түүний улс төрийн өрсөлдөөн 1651 -д хүн амины хэрэг Ksem -д туйлдаа хүрсэн , Ksem Sultan ба түүний бэр Turhan Hatice байсан.Empire -н нөлөөтэй хяналтыг Kpr?l -с Grand Viziers -н дарааллаар дадлагажуулсан энэ хугацаа гэр бүл ? -н үед , эрин үе ? Kpr?l маш их чухалд зам тавьж өгсөн.Есдүгээр сар 15 , 1656 -д наян настан Kpr?l Mehmed Pasha саад -гүй байх ба урьд нь байгаагүй эрх -н Valide Turhan Hatice -с баталгаануудыг авж байсан байгууллагын лацнуудыг авсан.Ширүүн консерватив зарчимч , тэр амжилттай төвлөрсөн засаг ба хаант улсын цэргийн түлхэц reasserted –сан.Энэ Fazl Ahmed Kpr?l түүний хүү ба залгамжилсан зүйл доор үргэлжилсэн.Kpr?l ? Vizierate 1676 -д удирдлага Ottoman -руу ceding Podolia -н нутаг ба Khotyn ба Kamianets-Podilskyi -н бат цайзуудтай , урд Ukraine польшийн -д нэмэгдэл ба Crete -н эзлэлт 1669 -д дууссан , Transylvania -д restored -сан эрх бүхий байгууллага -р renewed цэргийн амжилтыг харсан.Renewed assertiveness -н энэ хугацаа 1683-1687 -н их туркийн дайнд тавдугаар сар 1683 -д Kara Grand Vizier Pasha Vienna -н хоёр дахь Ottoman -н бүслэлтийг оролдох том армийг болгосон үе гамшигтай төгсгөлд хүрсэн.Ноцтой хойшилсон сүүлийн хүчирхийлэл , Vienna -н байлдаанд Jan германы ба польшийн хүчнүүд польшийн хаанаар давшсан , Ottoman -н хүчин хол холбоот Habsburg -р цэвэрлэсэн.Holy League -н холбоо тэр туркийн War Great -г дуусгасан , -д Karlowitz -н epochal Treaty туйлдаа хүрсэн , see-sawing дайны арван тав жилүүд , (энэ мэтээр) тэгээд , ба Vienna -д ялагдлын давуу тал гэрийг дарсан.Эхний удаад , Ottoman хаант улсын бууж өгөх чухал European нутгуудын хянах , Осман Hungary -г багтааж Тэр энэ театрын дотор гол нь хамгаалах тактик хэрэглэх энэ хэсгээс forced байсан ба Empire үр дүнтэй түүний European өрсөлдөөнүүд эсрэг өөртөө итгэсэн , expansionist бодлогыг явуулах түүний чадварын эцэсд хүрсэн.Энэ цэгд зөвхөн 2 Sultans : Zenta -д аюулт ялагдалд undone -сан Mustafa II гэвч , Hungary -д Habsburgs эсрэг 16956 -н Осман -н сөрөх довтолгоог тэргүүлсэн Murad IV богино олонхийн reign. үеэр боловч , төвлөрсөн засаг reasserted -сан ба Safavids -с Yerevan ба Baghdad -г дахин эзэлсэн идэвхтэй өөрийн биеэр Empire -н хүчтэй улс төрийн ба цэргийн хяналт хийсэн.
 
 
Anonymous user