"Экологи"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
б (робот Нэмж байна: pa:ਪਾਰਿਸਥਿਤੀਕੀ)
 
Экологийн шинжлэх ухааны ач холбогдол нь, байгалийн нөөц баялагийг зөв зохистой ашиглах, хүрээлэн байгаа орчныг бохирдлоос хамгаалах, тэгснээрээ хүн төрөлхтний байгальтайгаа шүтэлцэн амьдрах онолын үндсийг тодорхойлоход оршино.
Экологийн тэнцлийг хангахад дараах зарчмийг баримтлана. - Амьдралын орчны эрүүл аюулгүй байдлыг хангасан байх
*Амьдралын орчны эрүүл аюулгүй байдлыг хангасан байх
- *Ирээдүй үеийнхэнд учирч болзошгүй экологийн хохирлыг багасгах
- *Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг ашиглах шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод байх зарчмуудтай.
 
Экологийн шинжлэх ухаан дотроо аутоэкологи буюу бодгаль бие хүрээлэн буй орчны хамаарлыг судлах, синэкологи буюу бүлгэмдлийн экологи гэсэн 2 том салбартай. Мөн судлах зүйлийнх нь онцлогоор нь:
#Ургамлын экологи
1. Ургамлын экологи 2. амьтны экологи 3. бичил биетний экологи 4. ХАА-н экологи 5. үйлдвэрийн экологи 6. хүний экологи гэсэн салбаруудтай.
#Амьтны экологи
#Бичил биетний экологи
#ХАА-н экологи
#Үйлдвэрийн экологи
#Хүний экологи гэсэн салбаруудтай.
Экологийн асуудал зөвхөн байгаль, техникийн шинжлэх ухаанаар судлагдаад зогсохгүй, нийгмийн шинжлэх ухааны чухал судлагдахуун болох ёстой. Тухайлбал, энэ асуудлыг түүх, хэл шинжлэл, эдийн засаг, философи, социологи, хууль зүй зэрэг шинжлэх ухааны үүднээс судлан боловсруулж болох бөгөөд харин энэ салбаруудад хийгдсэн судалгаа туйлын хомс байна.
 
Экологи нь:
1. #Хээрийн судалгааны арга
2. #Лабораторын арга
3. #Туршилт судалгааны арга
4. #Экологийн мониторингийн арга
5. #Экологийн системийн математик загварчлал судалгааны уламжлалт ба орчин үеийн аргуудтай.
 
Экологи байгаль хамгааллын асуудал өнөөдөр нэгэн улс орны хүрээнээс хальж дэлхий дахины чанартай болж байна. Иймээс улс бүхэн байгалийн нөөц баялагийг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах хэрэгтэй.
2

edits