"Сүхбаатар аймаг"-ны өөр хувилбарууд

! 2012<ref>Сүхбаатар аймгийн статистикийн хэлтэс. [http://web.nso.mn/portal/content_files/comppmedia/cxls0x4574.xls Эдийн засаг, нийгмийн байдлын тухай танилцуулга. 2012 он.]</ref>
|-
| 1 || align=left| [[Асгат сум (Сүхбаатар)|Асгат]] || 4
||1,775 ||1,752
|| ||
|-
| 2 || align=left| '''[[Баруун-Урт сум|Баруун-Урт]]''' || 9
||15,549 ||17,463
|| ||
|-
| 3 || align=left| [[Баяндэлгэр сум (Сүхбаатар)|Баяндэлгэр]] || 6
||4,560 ||4,614
|| ||
|-
| 4 || align=left| [[Дарьганга сум|Дарьганга]] || 4
||2,884 ||2,856
|| ||
|-
| 5 || align=left| [[Мөнххаан сум|Мөнххаан]] || 5
||4,335 ||4,269
|| ||
|-
| 6 || align=left| [[Наран сум|Наран]] || 3
||1,466 ||1,550
|| ||
|-
| 7 || align=left| [[Онгон сум|Онгон]] || 5
||3,638 || 3,655
|| ||
|-
| 8 || align=left| [[Сүхбаатар сум|Сүхбаатар]] || 5
||3,263 ||3,178
|| ||
|-
| 9 || align=left| [[Түвшинширээ сум|Түвшинширээ]] || 5
||3,035 ||3,017
|| ||
|-
| 10 || align=left| [[Түмэнцогт сум|Түмэнцогт]] || 3
||2,339 ||2,391
|| ||
|-
| 11 || align=left| [[Уулбаян сум|Уулбаян]] || 5
||3,010 ||2,780
|| ||
|-
| 12 || align=left| [[Халзан сум|Халзан]] || 4
||1,622 ||1,596
|| ||
|-
| 13 || align=left| [[Эрдэнэцагаан сум|Эрдэнэцагаан]] || 8
||6,309 ||6,527
|| ||
|- style="background: #f0f0f0;"
| colspan=2| Аймгийн дүн || 10366 ||8553,114785 || 8055,858648 || 115978 || 0.71
|-
|}
Anonymous user