"Павлодар"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Infobox settlement |name = Павлодар хот |settlement_type = |official_name = |nickname = |motto ..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Infobox settlement |name = Павлодар хот |settlement_type = |official_name = |nickname = |motto ...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user