"Алтанширээ сум"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
|subdivision_name3 = Тойг, Зараа, Хаяа, Чулуунгишгэр
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт = Газар
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт_гүйцэтгэл = 7,225.7 км² <ref name="талбай">[http://www.forum.mn/pdf/ENV/61_tailan.pdf «ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР АЙМГУУДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИЙН ЗАГВАР БОЛОВСРУУЛАХ НЬ» ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН.]</ref>
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт_гүйцэтгэл = _____ км²
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт1 = Хүн ам
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт_гүйцэтгэл1 = 2011 онд 1,284 хүн <ref name="стат2011"/>
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт2 = Нягт сийрэг
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт_гүйцэтгэл2 = ____2011 онд 0.18 хүн/км²
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт3 =
|эдийн_засгийн_үзүүлэлт_гүйцэтгэл3 =
 
{| class="wikitable"
|+Саяхны арван жилийн зарим тоон өөрчлөлт<ref name="стат2011">Дорноговь аймгийн статистикийн хэлтэс. [http://web.nso.mn/portal/content_files/comppmedia/cpdf0x4347.pdf Дорноговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал - 2011 он]. Сайншанд 2012 он.</ref><ref>Дорноговь аймгийн статистикийн хэлтэс. [http://web.nso.mn/portal/indexc.php?v=11&m=26&s=1 Сумдын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн зэрэгцүүлэлт. 2000-2010 оноор]</ref>
|-
! Үзүүлэлт !! 2000 !! 2002 !! 2004 !! 2006 !! 2008 !! 2010
Anonymous user