"Изотоп"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
Ямар нэгэн [[атом|атомын]] изотопуудын [[атом|электрон]] ба [[атом|протоны]] тоо тэнцүү байхаас гадна [[электрон байгуулалт]] нь мөн ижил тул, ерөнхий тохиолдолд, изотопуудын химийн шинж чанар нь ойролцоо байна. Гэвч элементүүдийн шинж чанарт [[электроны байгуулалт|электроны байгуулалтаас]] гадна [[кинетик эффект]] чухал үүрэгтэй. Нэг [[химийн элемент|химийн элементийн]] изотопуудын шинж чанарын ялгаа нь энэхүү [[кинетик эффект|кинетик эффектээр]] тодорхойлогдоно. Өөрөөр хэлбэл, нэг [[химийн элемент|химийн элементийн]] изотопууд нь өөр хоорондоо массын ялгаатай бөгөөд хөнгөн изотопи нь хүнд изотопоосоо илүү их химийн идэвхитэй, амархан урвалд орно.
 
Энэхүү массын ялгаа нь [[устөрөгч|устөрөгч-1]] (проти - <sup>1</sup>H) ба [[устөрөгч|устөрөгч-2]] (дейтери - <sup>2</sup>H) 2 дээр маш сайн илрэнэ. Хүнд изотoпиудын хувьд энэ ялгаа бага болно. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxxxxxxxexxxxxxxxxxxxxxxxsexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
== Тогтвортой изотоп ==
* кинетик ялгаралт
* массаас хамаарахгүй ялгаралт
HUURUUDEI
 
== Тогтворгүй изотоп ==