"Шулуун хөх хошуу"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Зураг:Xilin Gol mcp.png|thumb|230px|Шилийнгол аймгийн газрын зурагт «12» дугаартай байгаа нь Шулуун хөх..."
(Хуудас үүсгэв: "Зураг:Xilin Gol mcp.png|thumb|230px|Шилийнгол аймгийн газрын зурагт «12» дугаартай байгаа нь Шулуун хөх...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user