"Импульс өргөний модуляц"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(ИӨМ PWM)
 
No edit summary
[http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation Импульсийн Өргөний Модуляци] нь электрон төхөөрөмжүүдийг удирдахад хэрэглэгддэг. Импульсийн өргөнөө [http://en.wikipedia.org/wiki/Duty_cycle duty] ээр удирддаг бөгөөд энэ нь D=t/T гэж тодорхойлогдоно. t=идэвхитэй байх үе T=Нэг үе
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Duty_cycle_general.svghttp://upload.wikimedia.org/math/d/e/3/de377170180b14d726910291c98cd90f.pngsvg
http://upload.wikimedia.org/math/d/e/3/de377170180b14d726910291c98cd90f.png
Anonymous user