"Wikipedia:Салаа утгатай үгсийг ялгах"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Бодлого зохицуулалт}} '''Олон салаа утгатай үгсийг ялгах''' зориулалттай. Энэ хуудсанд холб..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Бодлого зохицуулалт}} '''Олон салаа утгатай үгсийг ялгах''' зориулалттай. Энэ хуудсанд холб...")
(Өөрчлөлт алга)