"Хөхтөн"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
Монголын хөхтөн амьтад
{{Taxobox
 
Монголд байгаа хөхтөн амьтаны зураг авахад жагсаалт болох, гаднын хүмүүст ийм амьтан байдаг тухай ярихад хэрэг болох болов уу гэж Монголын хөхтөн амьтаны жагсаалтыг монгол, латин, англи хэлээр орууллаа. Би энэ чиглэлийн мэргэжлийн хүн биш учир элдэв эндүү, ташаа мэдээлэл байж болохыг үгүйсгэхгүй. Монгол нэрийг оруулахдаа аль болох хүмүүсийн нэрлэж заншсан нэрээр оруулахыг хичээв.
Шавьж идэштэний баг Insectivora (Insect-Eaters)
Зарааны овог Erinaceidae (Hedgehogs, Moonrats)
 
Дагуурын зараа Hemiechinus dauricus (Daurian Hedgehogs)
Дэлдэн зараа Hemiechinus auritus (Long-eared or desert Hedgehogs)
 
Чацуулины овог Talpidate (Moles and desmans)
 
Алтайн чацуулин Talpa altaica (Siberian mole)
 
Атаахайн овог Soricidae (Shrews)
 
Бэсрэг атаахай Sorex daphaenodon (Long toothed shrew)
Тавшгай атаахай Sorex vir (Flat-skulled shrew)
Дааган атаахай Sorex caecutiens (Laxman's shrew)
Өөдсөн атаахай Sorex minutissimus (Least or Siberian shrew)
Цармын атаахай Sorex tundrensis (Borel shrew)
Хэвлүүн атаахай Sorex araneus (English or Eurasian common shrew)
Тэгш атаахай Sorex isodon (East-Siberian shrew)
Хонин атаахай Sorex minutus (Lesser shrew)
Усчин гэрэлзгэнэ Neomys fodiens (water shrew)
Малтаахай жөвүү Crocidura suaveolens (Scilly shrew)
 
Сарьсан далавчтаны баг Chiroptera (Bats)
Багваахайн овог Vespertilionidae (Vesper bats)
 
Усны багваахай Myotis daubentoni (Daubenton's bat)
Сахалт багваахай Myotis mystacinus (Whiskered bat)
Ойн багваахай Myotis brandtii (Brandt's bat)
Жижиг соотон багваахай Plecotus auritus (Common bat)
Том соотон багваахай Plecotus austriacus (Grey long-eared bat)
Бүрэнхийн соотон багваахай Nyctalus noctula (Great bat)
Дорнын сармаахай Vespertilio superans (Eastern bat)
Буурал сармаахай Vespertilio murinus (Red bat)
Бор турсаахай Pipistrellus savii (Savi's pipistrelle)
Умрын сарсаахай Eptesicus nilssoni (Northern bat)
Говийн сарсаахай Eptesicus gobiensis (Gobi-desert bat)
Хожуу сарсаахай Eptesicus serotinus (Rattlemouse)
 
Туулай хэлбэртний баг Lagomorpha (Rabbits)
Үхэр оготны овог Ochotonidae (Rock conies, whistling hares)
 
Асганы огдой Ochotona hyperborea (Northern pica)
Дагуурын огдой Ochotona daurica (Daurian pica)
Үхэр огдой Ochotona pallasi (Pallas' pica)
Тагийн огдой Ochotona alpina (Altai pica)
 
Туулайн овог Leporidae (Hares and rabbits)
 
Бор туулай Lepus tolai (Tolai hare)
Чандага туулай Lepus timidus (Mountain hare)
 
Мэрэгчдийн баг Rodentia (Rodents)
Хэрмийн овог Sciuridae (Squirrels)
 
Бараан хэрэм Sciurus vulgaris (Brown squirrel)
Замба жирх Tamias sibiricus (Sibirian chipmunk)
Алтайн тарвага Marmota baibacina (Altai marmot)
Монгол тарвага Marmota sibirica (Sibirian marmot)
Урт сүүлт зурам Citellus undulatus (Long-tailed suslik)
Дагуур зурам Citellus dauricus (Daurian suslik)
Бозлог зурам Citellus pallidicauda (Gobi suslik)
Халтар зурам Citellus erythrogenus (red-cheeked suslik)
Гозоорой зурам Citellus alaschanicus (Alashan suslik)
 
Олбийн овог Pteromyidae (Flying squirrels)
 
Хөхвөр олби Pteromys volans (Flying squirrel)
 
Минжийн овог Castoridae (Beavers)
 
Азийн минж Castor fiber (Eurasian beaver)
 
Оготны овог Cricetidae (Hamsters)
 
Орог зусга Phodopus campbell (dwarf hamster)
Элсний зусга Phodopus robolrovskii (Roborowsky's dwarf hamster)
Хөх шишүүхэй Cricetulus barabensis (Striped hamster)
Байгал шишүүхэй Cricetulus pseudogriseus (Transbaikal hamster)
Бүрдийн шишүүхэй Cricetulus sokolovi (Sokolov's hamster)
Говийн шишүүхэй Cricetulus obscurus (Gobi hamster)
Урт сүүлт шишүүхэй Cricetulus longicaudatus (Long-tailed hamster)
Бор шишүүхэй Cricetulus migratorius (Grey hamster)
Цомч шишүү Allocricetulus curtatus (Mongolian hamster)
Сохор номин Myospalax aspalax (Daurian zokor)
Манж номин Myospalax psilurus (Manchurian zokor)
Дорнын сохдой Ellobius orientalis (Oriental mole-vole)
Зээрд сохдой Ellobius tancrei (Mole lemming)
Заарт ондоотор Ondatra zibethicus (Muskrat)
Хадны барагчин Alticola argentatus (Royle's mountain vole)
Соён барагчин Alticola macrotis (Large-eared vole)
Говь-Алтайн барагчин Alticola barakshin (Gobi-altai mountain vole)
Тавшгар барагчин Alticola strelzovi (Flat-headed vole)
Ойн хүрэн оготоно Clethrionomys rufocanus (Grey sided vole)
Ойн улаан оготоно Clethrionomus rutilus (Northern red-backed mouse)
Овын хөх оготоно Lagurus lagurus (Steppe lemming)
Овын шар оготоно Eolagurus luteus (Yellow steppe lemming)
Тангад овол Eolagurus przewalskii (Przewalski's lemming)
Тайгын хөхвөлжин Myopus schisticolor (Wood lemming)
Усч оготоно Arvicola terrestris (Ground vole)
Хэргэлзий оготоно Microtus gregalis (Narrow-sculled vole)
Өргөөнч оготоно Microtus fortis (Reed vole)
Ширгийн оготоно Microtus maximowiczii (Maximovich's vole)
Зүлгийн оготоно Microtus limmophilus (Meadow vole)
Мэхээрч оготоно Microtus oeconomus (Root vole)
Монголын оготоно Microtus mongolicus (Mongolian vole)
Сархитгана оготоно Microtus arvalis (Common vole)
Баргар оготоно Microtus agrestis (Short-tailed vole)
Цайвар үлийч Lasiopodomys brandtii (Brandt's vole)
Үлийн бор оготоно Lasiopodomys mandarinus (Mandarin vole)
Сухайн чичүүл Meriones tamariscinus (Tamarisk gerbil)
Хул чичүүл Meriones unguiculatus (Mongolian gerbil)
Шаргал чичүүл Meriones meridianus (Midday gerbil)
Морин чичүүл Rhombomys opimus (Great gerbil)
 
Хулганын овог Mulidae (Mice)
 
Чигчий хулгана Micromys minutus (Harvest mouse)
Хээрийн хулгана Apodemus agrarius (Striped field mouse)
Азийн хулгана Apodemus peninsulae (Korean field mouse)
Бор саарал харх Rattus norvegicus (Norway rat)
Гэрийн хулгана Mus musculus (House mouse)
 
Унтаахайн овог Gliridae (Dormice)
 
Ойн унтаахай Dryomys nitedula (Forest dormouse)
 
Хулганцарын овог Sminthidae (Birch mice)
 
Талын хулганцар Sicista subtilis (Souther birch mouse)
 
Алагдаагын овог Dipodidae (Jerboas)
 
Шивэр алагдаага Allactaga sibirica (Siberian jerboa)
Говийн алагдаага Allactaga bullata (Gobi jerboa)
Давжаа алагдаага Allactaga elater (Little jerboa)
Өмнөговийн алагдаага Allactaga balicunica (South Gobi jerboa)
Зэгэл алагдааганцар Pygerethmus pumilio (Little earth hare)
Монгол даахай Stylodipus andrewsi (Mongolian jerboa)
Зүүнгар даахай Stylodipus sungorus (Zungarian jerboa)
Элсч савгадай Dipus sagitta (Hairy-footed jerboa)
Шилийн савгадай Dipus halli (Three-toed Jerboa)
Тавруу атигдаахай Cardiocranius paradoxus (Satunin's jerboa)
Элсний тажигдаахай Salpingotus kozlovi (Kozlov's pygmy jerboa)
Өөхөн сүүлт атигдаахай Salpingotus crassicauda (Thick-tailed pygmy jerboa)
Соотон алагдай Euchoreutes naso (Long-eared jerboa)
 
Мах идэштэний баг Carnivora (Carnivores)
Нохдын овог Canidae (Canids, dogs)
 
Саарал чоно Canis lupus (Grey wolf)
Шар үнэг Vulpes vulpes (Common fox)
Хярс Vulpes corsac (Corsac fox)
Төвд үнэг Vulpes ferrilata (Tibetan fox)
Цөөвөр чоно Cuon alpinus (red dog)
Загал элбинх Nyctereutes procyonoides (Raccoon dog)
 
Баавгайн овог Upsidae (Bears)
 
Хүрэн баавгай Upsus arctos (Brown bear)
Мазаалай Upsus gobiensis (Gobi bear)
 
Суусрын баг Mustelidae (Mustelids)
 
Ойн булга Martes zibellina (Sable)
Хадны суусар Martes foina (Beech marten)
Нохой зээх Gulo gulo (Wolverine)
Модны үен Mustela sibirica (Siberian weasel)
Солонго үен Mustela altaica (Alpine weasel)
Цагаан үен Mustela erminea (Common weasel)
Хотны үен Mustela nivalis (Least weasel)
Өмхий хүрэн Mustela eversmanni (Eversmann's polecat)
Усны булга Mustela vison (Mink)
Эрээн хүрэн Vormela peregusna (Marbled polecat)
Дорго Meles meles (Badger)
Халиу Lutra lutra (Common otter)
 
Муурын овог Felidae (Cats)
 
Цоохор ирвэс Uncia uncia (Snow leopard)
Шилүүс Felis lynx (Lynx)
Мануул Felis manul (Manul cat)
Цоохондой Felis lybica (wild cat)
 
Битүү туурайтаны баг Perissodactyla (Odd-toed mammals)
Адууны овог Equidae (Horses)
 
Тахь Equus przewalskii (Przewalskii wild horse)
Хулан Equus hemionus (Asiatic wild ass)
 
Тэмээний овог Camelidae (Camels)
 
Хавтгай Camelus bactrianus ferus (Bactrian wild camel)
 
Салаа туурайтаны баг Artiodactyla (Artiodactyles)
Гахайн овог Suidae (pigs)
 
Зэрлэг гахай Sus scrofa (Wild boar)
 
Бугын овог Cervidae (Deers)
 
Хүдэр Moschus moschiferus (Musk-deer)
Халиун буга Cervus elaphus (Red deer)
Бор гөрөөс Capreolus pygargus (Roe deer)
Хандгай Alces alces (Mooses)
Цаа Rangifer tarandus (Reindeer)
 
Тугалмайтны овог Bovidae (Hollow-horned ruminants)
 
Хар сүүлт Gazella subgutturosa (Goitred gazella)
Цагаан зээр Procapra gutturosa (Mongolian gazella)
Бөхөн Saiga tatarica (Antilope)
Янгир Capra sibirica (Siberian ibex)
Аргал Ovis ammon (Wild sheep){{Taxobox
| name = Хөхтөн
| fossil_range = [[Late Triassic]] – Recent, {{fossil range|220|0}}
12

edits