"Эгэл бөөм"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
[[Image:Particle chart.jpg|thumb|right|320px|Тулгуур бөөмс болон тэдгээрийн харилцан үйлчэлийн стандарт загвар]]
 
== Тойм ==
 
Бүх эгэл бөөмс нь (өөрийнхөө [[Спин|спинээс]] хамааран) нэг бол [[бозон]] эсвэл [[фермион]] байдаг. [[Квант статистик|Квант статистикын]] фермионуудыг бозонуудаас ялгасан үр дүнг [[Спин-статистик теорем|спин-статистик теоремын]] тусламжтай таньж болдог. Энэ аргачлалаар бол [[Матери|материтай]] холбогдсон [[хагас бүхэл]] спинтэй бөөмсийг [[фермионууд]] гэдэг. ??? Харин тулгуур хүчнүүдтэй холбогдсон [[Бүхэл тоо|бүхэл]] спинтэй бөөмсийг [[Бозон|бозонууд]] гэдэг.<ref>{{cite book | author=Veltman, Martinus | title=Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics | publisher=World Scientific | year=2003 | id=ISBN 981-238-149-X}}</ref>
 
*'''[[Фермион|Фермионууд]]:'''
::[[Кварк|Кваркууд]] — [[Дээш кварк|дээш]], [[Доош кварк|доош]], [[Гаж кварк|гаж]], [[Гоё кварк|гоё]], [[Ёроол кварк|ёроол]], [[Таг кварк|таг]]
::[[Лептон]] — [[электрон]], [[мюон]], [[тау лептон|тау]], [[электрон нейтрино]], [[мюон нейтрино]], [[тау нейтрино]]
*'''[[Бозон|Бозонууд]]:'''
::[[Илрүүлэгч бозон]] – [[глюон]], [[W болон Z бозонууд]], [[фотон]]
::Бусад бозонууд — [[Хиггс бозон]], [[гравитон]]
 
==Ишлэл==
439

edits