"Ховордсон зүйл"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
[[File:Acinonyx jubatus walking edit.jpg|thumb|Ховордсон амьтаныамьтны нэг жишээ бол үчинбэр[[үчимбэр]] юм .]]
Ховордож устах аюулд тулгарсан амьтан, ургамал, бусад амьд биетийн бүлгийг ховордсон зүйл амьтан буюу '''ховордсон амьтадзүйл''' гэнэ. Амьдрах орчны хомсдол, хүний үйл ажиллагаа, өрсөлдөгч зүйл амьтанызүйлийн өсөлт, дайсан амьтаныамьтны тооны өсөлт гэх мэт олон учир шалтгааны улмаалулмаас амьтан ургамал ховордож устах аюулд тулгардаг. Судлаачид дэлхийн бүх амьд биетийн дөч орчим хувь ховордож байгаа гэсэн дүгнэлтийг гаргажээ. <ref name = "IUCN">[http://www.iucnredlist.org/info/tables/table1 IUCN Red-list statistics (2006)]</ref> Улс орон бүрбүрт өөрийн ховордож байгаа амьтадыгзүйлүүдийг хамгаалах хууль, дүрэм хязгаарлалтууд байдаг. Ховордсон амьтадыгзүйлүүдийг олон улсын хэмжээд устах аюулд хирхэр ойрхон байгаагаас хамааруулан ховор, нэн ховор, устаж байгаа, байгаль дээр устсан, бүр мөсөнбүрмөсөн устсан гэх мэтээр ангилж үздэг. МанайМонгол орны ховордсон амьтадынамьтдын тухай монголМонгол улсын улаан номоос мэдэж болох бөгөөд анх 1986 онд хэвлэгдэж, хожим дахин засварлаж хэвлүүлсэн. Уг номд загас хоёр зүйл, хоёр нутагтан хоёр зүйл, мөлхөгч дөрвөн зүйл, шувуу арван ес, хөхтөн хорин гурван зүйл амьтадамьтан багтаж байжээ.
 
Дэлхийд ховордсон зарим амьтадынамьтдын жагсаалт:
* [[Хөх халим]]
* [[Аврага хонин өтэг]]
* [[Бар]]
* [[Салхич шувуу]]
Монгол оронд ховордсон амьтадынамьтдын жагсаалт:
* [[Умардын халиу]]
* [[Монгол бөхөн]]
* [[Хавтгай]]
* [[МазайлайМазаалай]]
* [[Тахь]]
* [[Янгир]]
* [[Хар мөрний хандгай]]
* [[Цасны хажир]]
Манай орондМонгол төдийгүй дэлхий даяар хулгайн ан агнуур ховор ан амьтадынамьтдын тоо толгойг цөөрүүлэх нэг чухал шалтгаан болдог бөгөөд
Африкийн хирсний эвэрхирс, монголынМонголын бөхөнгийн эвэр, бугын цусан эвэр гэх мэт хятадыннь Хятадын анагаах ухаанд үнэт түүхий эд болдог учир эдгээр амьтад хулгайн ангийн золиос болдог.
 
 
 
 
== Лавлах ==
{{reflist}}
 
[[Ангилал:Ховордсон зүйлүүд| ]]
{{conservation status}}
 
{{biology-stub}}
 
[[Category:Endangered species| ]]
[[Category:Conservation]]
 
[[af:Bedreigde spesie]]