"Ховордсон зүйл"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
[[File:Acinonyx jubatus walking edit.jpg|thumb|Ховордсон амьтаны нэг жишээ бол үчинбэр юм .]]
Ховордож устах аюулд тулгарсан амьтан, ургамал, бусад амьд биетийн бүлгийг ховордсон зүйл амьтан буюу '''ховордсон амьтад''' гэнэ. Амьдрах орчны хомсдол, хүний үйл ажиллагаа өрсөлдөгч зүйл амьтаны өсөлт дайсан амьтаны тооны өсөлт гэх мэт олон учир шалтгааны улмаал амьтан ургамал ховордож устах аюулд тулгардаг. Судлаачид дэлхийн бүх амьд биетийн дөч орчим хувь ховордож байгаа гэсэн дүгнэлтийг гаргажээ. <ref name = "IUCN">[http://www.iucnredlist.org/info/tables/table1 IUCN Red-list statistics (2006)]</ref> Улс орон бүр өөрийн ховордож байгаа амьтадыг хамгаалах хууль, дүрэм хязгаарлалтууд байдаг. Ховордсон амьтадыг олон улсын хэмжээд устах аюулд хир ойрхон байгаагаас хамааруулан ховор, нэн ховор, устаж байгаа, байгаль дээр устсан, бүр мөсөн устсан гэх мэтээр ангилж үздэг. Манай орны ховордсон амьтадын тухай монгол улсын улаан номоос мэдэж болох бөгөөд анх 1986 онд хэвлэгдэж, хожим дахин засварлаж хэвлүүлсэн. Уг номд загас хоёр зүйл, хоёр нутагтан хоёр зүйл, мөлхөгч дөрвөн зүйл, шувуу арван ес, хөхтөн хорин гурван зүйл амьтад багтаж байжээ.
 
Дэлхийд ховордсон зарим амьтадын жагсаалт:
* [[Салхич шувуу]]
Монгол оронд ховордсон амьтадын жагсаалт:
* [[Умардын халиу]]
* [[Бөхөн]]
* [[Монгол бөхөн]]
* [[Хавтгай]]
* [[Мазайлай]]
* [[Тахь]]
* [[Янгир]]
* [[Минж]]
* [[Хулан]]
* [[Ойн цаа буга]]
* [[Аргаль]]
* [[Ирвэс]]
61

edits