"Ховордсон зүйл"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудас үүсгэв: "thumb|Ховордсон амьтаны нэг жишээ бол үчинбэр юм . Ховордож устах аюул...")
 
[[File:Acinonyx jubatus walking edit.jpg|thumb|Ховордсон амьтаны нэг жишээ бол үчинбэр юм .]]
Ховордож устах аюулд тулгарсан амьтан, ургамал, бусад амьд биетийн бүлгийг ховордсон зүйл амьтан буюу '''ховордсон амьтад''' гэнэ. Амьдрах орчны хомсдол, хүний үйл ажиллагаа өрсөлдөгч зүйл амьтаны өсөлт дайсан амьтаны тооны өсөлт гэх мэт олон учир шалтгааны улмаал амьтан ургамал ховордож устах аюулд тулгардаг. Судлаачид дэлхийн бүх амьд биетийн дөч орчим хувь ховордож байгаа гэсэн дүгнэлтийг гаргажээ. <ref name = "IUCN">[http://www.iucnredlist.org/info/tables/table1 IUCN Red-list statistics (2006)]</ref> Улс орон бүр өөрийн ховордож байгаа амьтадыг хамгаалах хууль, дүрэм хязгаарлалтууд байдаг. ховордсонХовордсон амьтадыг олон улсын хэмжээд устах аюулд хир ойрхон байгаагаас хамааруулан ховор, нэн ховор, устаж байгаа, байгаль дээр устсан, бүр мөсөн устсан гэх мэтээр ангилж үздэг.
 
Дэлхийд ховордсон зарим амьтадын жагсаалт:
61

edits