"Хар нуур (Завхан)"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "''Энэ нь Завхан аймагт байх нуурын тухай өгүүлэл. Ховд дахь Хар нуурын тухай [[Хар н..."
(Хуудас үүсгэв: "''Энэ нь Завхан аймагт байх нуурын тухай өгүүлэл. Ховд дахь Хар нуурын тухай [[Хар н...")
(Өөрчлөлт алга)