"Барбара Барк"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Тамирчин |нэр =Барбара Барк |бүтэн нэр =Барбара Ханна Анита Барк |зур..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Тамирчин |нэр =Барбара Барк |бүтэн нэр =Барбара Ханна Анита Барк |зур...")
(Өөрчлөлт алга)