"TCP/IP"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
б (Zorigt moved page TCP to TCP/IP without leaving a redirect)
No edit summary
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) гэдэг нь сүлжээнд хэрэглэгддэг программпрограм хангамж дээр үндэслэгдсэн харилцааны протокол юм. TCP/IP нь зөвхөн TCP, IP гэдэг 2 протоколыг хэлээд зогсохгүй электрон шуудан, алсаас файл дамжуулах зэрэг сүлжээний үйлчилгээг хангах өргөн хэмжээний программ хангамж юм. TCP/IP нэг машинаас нөгөөд мэдээллийг дамжуулах үйлдлийг тодорхойлно. Мэдээлэл харилцааны протокол нь мэдээлэл солилцоонд гарах алдаа, мэдээлэл хүргэх дэг журам, удирдлагыг хянаж байх үүрэгтэй. TCP/IP эдгээр үүргийг гүйцэтгэнэ. Энэ 2 протокол бусад протоколтой харилцан ажилладаг гэдгийг мартаж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл протоколууд тус тусдаа өөрийн гэсэн үүрэгтэй.
 
Компьютерийн протокол компьютер хоорондын харилцах аргыг тодорхойлно. Хэрэв нэг компьютер нөгөө компьютерт мэдээлэл дамжуулах үед хоёулаа протоколыг зөв хөтөлсөн бол машины төрөл, ямар үйлдийн системтэйгээс үл шалтгаалан мэдээлэл дамжина. Компьютерийн протокол нь мэдээлэл солилцох үйлдлийг зохицуулдаг дүрмийн цогц юм.
 
IP буюу Internet Protocol нь TCP/IP протоколын нэг хэсэг ба сүлжээн доторх датаграмын хөдөлгөөнийг зохицуулдаг. TCP/IP бүлгийн бараг бүх протоколын хувьд IP нь мэдээлэл илгээж түүнийг зохих газарт нь хүрсэн эсэхийг тодорхойлох үндсэн хэрэгсэл юм.
 
[[Ангилал:Компьютерийн сүлжээ]]
 
[[en:Internet protocol suite]]