"Коммунизм"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
'''Коммунизм''' бол нийгмийн улс төрийн болон эдийн засгийн нэгэн зорилготой ангигүй ба ямар ч улсад харьяалагддагүй коммунист нийгэмлэгийн байгууллага юм. Энэ үзэл 20-р зууны түүхэнд гол нөлөө үзүүлсэн(коммунист улсууд болон капиталист улсуудын хоорондох ширүүн тэмцэл, зүүнтний бүлэг болон чөлөөт дэлхийн хоорондох хүйтэн дайны үе).
 
Марксист онолоор, коммунизм бол тодорхой түүхэн үе шат дах нээлтүүдэд зайлшгүй гарч ирэх, өөрт ашигтай хүч болон материалист хөрөнгөөр тэргүүлэх мөн чөлөөт харилцаа холбоонд суурилахыг зөвшөөрдөг. Коммунизмын нарийн тодорхойлолтууд нь хоорондоо ялгаатай байдаг ба энэ нь голдуу нийтлэг улс төрийн бодлогын алдаа байдаг. Марксист онолын төлөө тэмцэл: социолизм бол ердөө л коммунизмын шилжилтийн замын үе шат юм. Ленинист пролетарийн удирдсан манлай бүлгийн үзэл санааг энэ онолд шинээр нэвтрүүлсэн бөгөөд эргэлмийн дараах улс төрийн бүх эрх мэдлийг барих, “Ажилчид” ба ажилчдын оролцоо, капитализм ба социолизмын хоорондох шилжилтийн үе шат гэж тодорхойлсон.
 
Коммунист зөвлөл, марксист бус хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч коммунистууд, замбараагүй коммунистууд гэх мэт коммунистууд шилжилтийн манлай намын эсэргүүцдэг ба коммунизмын байгуулал дах капитализмын эхлэлийг дэмждэг. Өргөн цар хүрээний онолууд дах тэдгээр коммунистуудын бодлоор ялгаатай эдийн засгийн хөдөлгүүрүүд(Жишээ нь хоол хүнсний хэрэглээ, боловсрол, эмнэлэг гэх мэт) байдаг гэж үздэг. Зарим коммунистууд үйлдвэрлэлийн үндсэн хүчин зүйлийг өмчлөх хувийн өмч ноёрхсон капиталист нийгэмд үйлдвэрлэлийн нийгмийн шинж хөгжлийн явцад улам бүр хөгжиж, энэ нь нийгмийн үйлдвэрлэлийн үр дүнг эзэмших хувийн эзэмшил, хувийн өмчтэй эвлэршгүй зөрчилтэй болж эцэстээ социолист хувьсгал хийж ажилчин ангийн засаглалыг тогтоон капитализмыг устгах замаар социолизмыг тогтоон коммунизмыг байгуулахад хүргэнэ. Капитализмын бүтээгдэхүүн болох пролетари анги зөвхөн өөрийнхөө хүчээр өөрийгөө чөлөөлж чадах тул энэ анги улс төрийн засгийн эрхийг байлдан авах нь түүхэн зайлшгүй шинжтэй. Капитализм бол хувийн өмч, мөлжлөгт үндэслэдэг тул шударга биш нийгэм мөн. Харин коммунизм бол төгс энэрэнгүй нийгэм байх болно гэж коммунистууд үздэг.
 
== [Коммунизм]] ==
 
 
Коммунизм бол нийгмийн улс төрийн болон эдийн засгийн нэгэн зорилготой ангигүй ба ямар ч улсад харьяалагддагүй зоммунист нийгэмлэгийн байгууллага юм. Энэ үзэл 20-р зууны түүхэнд гол нөлөө үзүүлсэн(коммунист улсууд болон капиталист улсуудын хоорондох ширүүн тэмцэл, зүүнтний бүлэг болон чөлөөт дэлхийн хоорондох хүйтэн дайны үе).
Марксист онолоор, коммунизм бол тодорхой түүхэн үе шат дах нээлтүүдэд зайлшгүй гарч ирэх, өөрт ашигтай хүч болон материалист хөрөнгөөр тэргүүлэх мөн чөлөөт харилцаа холбоонд суурилахыг зөвшөөрдөг. Коммунизмын нарийн тодорхойлолтууд нь хоорондоо ялгаатай байдаг ба энэ нь голдуу нийтлэг улс төрийн бодлогын алдаа байдаг. Марксист онолын төлөө тэмцэл: социолизм бол ердөө л коммунизмын шилжилтийн замын үе шат юм. Ленинист пролетарийн удирдсан манлай бүлгийн үзэл санааг энэ онолд шинээр нэвтрүүлсэн бөгөөд эргэлмийн дараах улс төрийн бүх эрх мэдлийг барих, “Ажилчид” ба ажилчдын оролцоо, капитализм ба социолизмын хоорондох шилжилтийн үе шат гэж тодорхойлсон.
Коммунист зөвлөл, марксист бус хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч коммунистууд, замбараагүй коммунистууд гэх мэт коммунистууд шилжилтийн манлай намын эсэргүүцдэг ба коммунизмын байгуулал дах капитализмын эхлэлийг дэмждэг. Өргөн цар хүрээний онолууд дах тэдгээр коммунистуудын бодлоор ялгаатай эдийн засгийн хөдөлгүүрүүд(Жишээ нь хоол хүнсний хэрэглээ, боловсрол, эмнэлэг гэх мэт) байдаг гэж үздэг. Зарим коммунистууд үйлдвэрлэлийн үндсэн хүчин зүйлийг өмчлөх хувийн өмч ноёрхсон капиталист нийгэмд үйлдвэрлэлийн нийгмийн шинж хөгжлийн явцад улам бүр хөгжиж, энэ нь нийгмийн үйлдвэрлэлийн үр дүнг эзэмших хувийн эзэмшил, хувийн өмчтэй эвлэршгүй зөрчилтэй болж эцэстээ социолист хувьсгал хийж ажилчин ангийн засаглалыг тогтоон капитализмыг устгах замаар социолизмыг тогтоон коммунизмыг байгуулахад хүргэнэ. Капитализмын бүтээгдэхүүн болох пролетари анги зөвхөн өөрийнхөө хүчээр өөрийгөө чөлөөлж чадах тул энэ анги улс
 
төрийн засгийн эрхийг байлдан авах нь түүхэн зайлшгүй шинжтэй. Капитализм бол хувийн өмч, мөлжлөгт үндэслэдэг тул шударга биш нийгэм мөн. Харин коммунизм бол төгс энэрэнгүй нийгэм байх болно гэж коммунистууд үздэг.
Орчин үеийн толь бичигт социологичид ба улс төрийн тайлбарлагчид улс төрийн зонхилох чиг хандлагын талаар маргалддаг, коммунизм нь голдуу улс төрийн намуудын бодлогуудыг дурьдсан байдаг ба эдийн засгийн бодит байдлыг харгалзахгүйгээр өөрсдөө тэргүүлдэг. Социолист Бүгд Найрамдах Вьетнам Улсын эдийн засгийн “Дой Мой” оруулах бодлогууд агуулж байдаг. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс эдийн засгийн систем нь социолист зах зээлийн системийг агуулсан байдаг. зөвлөлт холбоот улсын эдийн зөсгийн тогтолцоо нь Ленинист бус социолстоор “капиталист улс” хэмээн тодорхойлогдсон байдаг.
 
 
== Нэр томьёо ==
 
== Онол ==
 
Коммунист онолын хажуугаар, тэгш бус капиталист байдлыг цуцаах ганцхан зам нь пролетари(ажилчин анги) тэд нийгэмд хамтаараа баялагийн төв болохыг хичээдэг. Томоохон хэмжээний хувьсгалт цугларалтууд нь капиталист тогтолцоог түлхэн унагахдаа хөрөнгөтний ангийг ашигласан. Хувьсгалт онолын ихэнх ба коммунист хувьсгалд зориулагдсан хэсэг зэвсэг ашиглан оролцож байсан. Онолчид хувьсгалыг биеэ даасан олон арга замаар ихэвчлэн коммунизмыг ихэвчлэн үүссэн орчноос нь хамааруулан тайлбарласан байдаг. Жишээ нь Хятадын хувьсгалт цэргийн арми болон улаан хятадыг хамруулсан ба энэ үед Вьетнамчуудын арми болон болон өрнийн армиудын хооронд Вьетнамын дайн өрнөж байсан ба 1975 онд дууссан. Энэ үед Кубад хувьсгал буюу чухамдаа төрийн эргэлт болсон. Эхлээд Кастро кубын хэрэгт манлай нам зайлшгүй хэрэгтэй гэдэгт итгээгүй. 2 талын зэвсэглсэн тэмцнлд Батистагынхан түлхэц өгсэн. Коммунист хувьсгал нь юуг ч үл хамааран зорилго нь ажилчин ангийг буцаан нийгмнийн анги давхарга болгох , анги давхаргагүй нийгмийг үүсгэн байнуулах юм. Коммнизмын сүүлийн үе шатыг социолизм гэж нэрлэдэг.
Коммунист онолын хажуугаар, тэгш бус капиталист байдлыг цуцаах ганцхан зам нь пролетари(ажилчин анги) тэд нийгэмд хамтаараа баялагийн төв болохыг хичээдэг. Томоохон хэмжээний хувьсгалт цугларалтууд нь капиталист тогтолцоог түлхэн унагахдаа хөрөнгөтний ангийг ашигласан. Хувьсгалт онолын ихэнх ба коммунист хувьсгалд зориулагдсан хэсэг зэвсэг ашиглан оролцож байсан. Онолчид хувьсгалыг биеэ даасан олон арга замаар ихэвчлэн коммунизмыг ихэвчлэн үүссэн орчноос нь хамааруулан тайлбарласан байдаг. Жишээ нь Хятадын хувьсгалт цэргийн арми болон улаан хятадыг хамруулсан ба энэ үед Вьетнамчуудын арми болон болон өрнийн армиудын хооронд Вьетнамын дайн өрнөж байсан ба 1975 онд дууссан. Энэ үед Кубад хувьсгал буюу чухамдаа төрийн эргэлт болсон. Эхлээд Кастро кубын хэрэгт манлай нам зайлшгүй хэрэгтэй гэдэгт итгээгүй. 2 талын зэвсэглсэн тэмцнлд Батистагынхан түлхэц өгсэн. Коммунист хувьсгал нь юуг ч үл хамааран зорилго нь ажилчин ангийг буцаан нийгмнийн анги давхарга болгох , анги давхаргагүй нийгмийг үүсгэн байнуулах юм. Коммнизмын сүүлийн үе шатыг социолизм гэж нэрлэдэг.
 
== Нийтийн хөдөлгөөн ==
КоммнизмКоммунизм дах улс төрийн итгэл үнэмшлийн систем ба нийтийн хөдөлгөөн бүх зүйлд жишигчлэн оролцох ба голдуу коммнизмын хөдөлгөөнөөс хамаарах тусгай онол оршдог. Яг адилхан бусад нийгмийн өөр онол ба шашин шүтлэг гэх мэт маш олон замуудаар тайлбарлагддаг. Түүнчлэн коммунизмын үеийн бодол, олон тохиолдлууд, капитализмыг эсэргүүцэх хөдөлгөөн, анархизм буюу замбараагүй байдлыг ижилтгэх, нийтийн анархизм ба дайчдын итгэл үнэмшил юм. Коммунизм нь дарангуйллаар өөрийгөө зөвтгөдөг ба олон түмэнд нэрд гарсан үзэл суртал ба ихэнх коммунистууд бүтэлгүйтсэн. Антикоммунистын үед коммунистуудын санааг гутаасан.
20 ба 21-р зуунуудад коммунист санааны оролцоо нь дэлхийд үргэлжилсээр байсан ба заримдаа тэргүүлэгчид нь ижил байр суурьтай байсан. Одоо болтол зарим улсууд үүнийг улс төрийн засаглал байсан гэж үздэг. Ягаан өнгөтэй нь латин америк. Үнэн хэрэгтээ эдгээр засаглалууд нь Болива ба Венусуэль гэх мэт дэлхийн нэгээхэн хэсэг болох коммунист засаглалтай орнууд ардчилсан сонгуулийн бодлогыг дагахаар шийдсэн. 21-р зууны социолизм ерөнхийдөө засгийн газруудаараа тунхаглагдсан. Өнөөдрийн коммунизмыг 20-р зууны коммунизмтай харьцуулбал 20-р зууны коммунизмын ухуулга суртчилгаа илүү хүчтэй байсан ба ялангуяа европ, өмнөд ази, зүүн өмнөд азид социолизмын хөдөлгөөн хүчтэй байсан.
=== Түүх ===
 
Дэлхийн газрын зураг дээрх (улаан) коммунист ба (шар) өмнөх коммунист орнууд
 
 
 
 
=== түүх ===
 
[[Дэлхийн газрын зураг]] дээрх (улаан) коммунист ба (шар) өмнөх коммунист орнууд
Үйлдвэрлэлийн эртний харилцааны үндэс суурийг түлхэн унагасан. Үндэстэн хоорондын хартлцаа тэдний байгалийн зан ааш ба захиргаадалт гэх мэт зүйлсийг хамааралгүйгээр нэг анги болгох юм.
 
 
Цааших мэдээлэл нь эртний коммунизм, шашны зоммунизм ба үл гүйцэлдэх [[социолизм]]ын тухай байх болно.
КоммнизмынКоммунизмын гарал үүсэл нь маргаантай байдаг. Өөр өөр түүхийн бүлэг онолчид коммунистыг олон янзаар тайлбарладаг. [[Герман]]ы филисофич Карл Маркс эхэн үеийн коммунизмыг жинхэн гэж үздэг. [[Маркс]]ын хувьд хүн төрөлхтөн илүү ихийг чадварлагаар хийж бүтээснээр хувийн өмчийг хагжүүлсэн. Ангигүй нийгэм анх эртний грект үүссэн. Плато өөрийн бүгд найрамдах улсыг хүмүүс өөрсдөд нь ноогдсон хөрөнгө, эхнэр болон хүүхдүүдтэй газар гэж тайлбарласан.
Өрнийн түүхэнд өмч хөрөнгийн нийтлэг эзэмшилд суурилсан байх ёстой гэж үздэг. Жишээ нь ромд Спартакус боолын зэвсэгт бослогот нэгдсэн байдаг. 5-р зуунд Маздакын хөдөлгөөнд одоогийн иран нь сурвалжтанууд, санваартнууд коммунистад хүч сорьсон тухай тодорхойлон өгүүлсэн ба эгалитари үзэлтний нийгэм хувийн өмчит байгууллагыгшүүмжилдэг байсан.
Өөр нэг жишээ нь коммунистын жижжг нийтлэг оршин байдаг. жишээ нь зарим даяанчийн нийтлэг бусад шүтлэгтэнгүүдэд газар болон бусад хөрөнгийг ноогдуулсан байдаг. эдгээр хэсгүүд голдуу хувийн өмч бол бурхнаас илгээгдсэн гэж итгэдэг.
Үүний орчин үеийн төрөл коммунизмын өсөлт европ дах 19-р зууны социолист хөдөлгөөн юм. Үйлдвэрийн хувьсгалын үед дөндөө осолтой нөхцөлд ажиллуулдөг хэмээн [[социолист]] шүүмжлэгчид кадитализмыг буруутгасан. Эдгээр шүүмжлэгчдийн дунд Маркс ба түүний ассиаментЭнгельс нар байсан юм. 1848 онд [[Маркс]] болон Энгельс нар коммунизмд шинэ тайлбар бий болгосон ба “[[Коммунист тунхаг]]” номоо олны хүртээл болгосон.
 
Марксизмийн мөчир салаа болдсон Тротсизмийг Лион Тротски нь хөгжүүлсэн байна. Дэлхийн эргэлт онолын оронд нь Байнгын эргэлтийн онол ба нэгэн хотын соцализм мөн 2 үе шаттай онол дэмжсэн.
Marxism-Lenin Марксизмд Vladimir нь хувьсгалт намыг удирдан зохион байгуулахад их хувь нэмэр оруулсан,Тротскизм нь Лион Тротскигийн Марксизмын санаа байсан,тэр хооронд Ленинээр хуурамч санаа гаргуулан, Тухайн үеийн Хятадын нийгмийн нөхцөл байдалд тохируулж Маозм нь Марксикмд Мао Зидоний онол гаргаж, мөн газар тариалангийн ажилчдын хэрэгцээнд дэмжлэг үзүүлж, маш жижиг хотын хэсэг ажилчид энэ хөдөлгөөнд нэгдсэн .Marxism-Leninism, Trotskyism, зөвлөл коммунизм, Luxemburgism, анархикоммунизм, Христосын коммунизм гэсэн өөрөө-олонд нэртэй коммунистууд барьц , оруулах, коммунизмууд нь өөр өөр урсгалтай. Эдгээр Марксизмын Marxist-Leninist тайллуудын салбарууд 20th зуун 19th зууны 4-р хагасын сүүл үеийн (1989) турш олон улсын харилцаанд хөдөлгөгч хүч байсныг хүмүүс сайн мэддэг. Мөн түүхчид коммунизмын үед нуралтыг юунаас болсоныг дурддаг.Ямартай ч коммунизмын бусад төрлүүд дэлхий даяар өргөн тархсан, өөр өөр хувийн хөдөлмөр хөдөлгөөн худалдаа нэгдлүүдийн үзэл сурталууд шинээр гарсаар байсан, Гуравдугаар [[Дэлхий]] ялангуяа Европод үргэлжилсэн коммунист намуудад бас коммунист хувьсгалчид туйлдаа хүрсэн.
 
Владимир Ленин нь Ленинизмийг улс төрийн хөдөлгөөнөөр хөгжүүлсэн, аль ихэнх гол коммунист намуудын байгууламжид үндэслэх болоод байна вэ? Гэх асуултууд хөврөн гарсаар. Манлай намыг бий болгох бүтээх өмгөөлөх Леннист мэргэжлийн хувьсгалчаар тэргүүлсэн Социалист ажилчид капитализмаар ялзрал нэвтрэн гарахгүй гэсэн тухайд ажилчин анги эргэлт гаргажээ. Леннист нь”Манлай намыг тэргүүлэх зөвлөгөөгүйгээр социалитийг зохион байгуулж ба хөгжүүлэх ухаан чадахгүй” гэж итэгдэг.Маш өндөр эрх мэдлийн дараа, социалист бий болгох эрэлхийлэх “[[Манлай нам]]” нь Манлай намаар давамгайлсан , тухайд шууд нийгмийн хөгжил ба хувьсгалын эсэргүү зэвсэгт үймээн зэргээс хамгаалдаг.
Ìàðêñèçìèéí ìº÷èð ñàëàà áîëäñîí Òðîòñèçìèéã Ëèîí Òðîòñêè íü õºãæ¿¿ëñýí áàéíà. Äýëõèéí ýðãýëò îíîëûí îðîíä íü Áàéíãûí ýðãýëòèéí îíîë áà íýãýí õîòûí ñîöàëèçì ìºí 2 ¿å øàòòàé îíîë äýìæñýí.
Үйлдвэрийн байгууллагын хэв маяг [[ленинизм]]ээр өмгөөлөн тэмцсэн, ба Marxism-Leninism Fredrick Taylor–ээр шинжлэх ухааны удирдлагын [[капиталист]] загвар макет хэрэглэхийг анх ологсон.
Marxism-Lenin Ìàðêñèçìä Vladimir íü õóâüñãàëò íàìûã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõàä èõ õóâü íýìýð îðóóëñàí,Òðîòñêèçì íü Ëèîí Òðîòñêèãèéí Ìàðêñèçìûí ñàíàà áàéñàí,òýð õîîðîíä Ëåíèíýýð õóóðàì÷ ñàíàà ãàðãóóëàí, Òóõàéí ¿åèéí Õÿòàäûí íèéãìèéí íºõöºë áàéäàëä òîõèðóóëæ Ìàîçì íü Ìàðêñèêìä Ìàî Çèäîíèé îíîë ãàðãàæ, ìºí ãàçàð òàðèàëàíãèéí àæèë÷äûí õýðýãöýýíä äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ, ìàø æèæèã õîòûí õýñýã àæèë÷èä ýíý õºäºë㺺íä íýãäñýí .Marxism-Leninism, Trotskyism, зөвлөл коммунизм, Luxemburgism, анархикоммунизм, Христосын коммунизм ãýñýí ºөрөө-олонд нэртэй коммунистууд барьц , оруулах, коммунизмóóä íü өөр өөр урсгалòàé. Ýäãýýð Марксизмын Marxist-Leninist тайллуудын салбарууд 20th зуун 19th çóóíû 4-ð õàãàñûí ñ¿¿ë ¿åèéí (1989) турш олон улсын харилцаанд хөдөлгөгч хүч баéñíûã хүмүүс ñàéí ìýääýã. ̺í түүхчид коммунизмын үед нуралтûã þóíààñ áîëñîíûã дурддаг.ßмартай ч коммунизмûí бусад төрлүүд дэлхий даяар ºðãºí òàðõñàí, өөр өөр хувийн хөдөлмөр хөдөлгөөн худалдаа нэгдлүүдийн үзэл суртàлууд øèíýýð ãàðñààð áàéñàí, Гуравдугаар [[Дэлхий]] ялангуяа Европîд ¿ðãýëæèëñýí коммунист намуудад бас коммунист хувьсгал÷èä òóéëäàà õ¿ðñýí.
 
Валадимор Ленин íü Ëåíèíèзìèéã óëñ òºðèéí õºäºëãººíººð õºãæ¿¿ëñýí, аль ихэнх гол коммунист намуудын байгууламжид үндэслэх болоод байна вэ? Ãýõ àñóóëòóóä õºâðºí ãàðñààð. Манлай намыг бий болгох бүтээх өмгөөлөх Леннист мэргэжлийн хувьсгалчаар тэргүүлсэн Ñоциалист ажилчид капитализмаар ялзрал нэвтрэн гарахгүй гэсэн тухайд ажилчин анги эргэлт гаргажээ. Леннист нь”Манлай намыг тэргүүлэх зөвлөгөөгүйгээр социалитийг зохион байгуулж ба хөгжүүлэх ухаан чадахгүй” гэж итэгдэг.Маш өндөр эрх мэдлийн дараа, социалист бий болгох эрэлхийлэх “[[Манлай нам]]” нь Манлай намаар давамгайлсан , тухайд шууд нийгмийн хөгжил ба хувьсгалын эсэргүү зэвсэгт үймээн зэргээс хамгаалдаг.
Үйлдвэрийн байгууллагын хэв маяг [[Leninism]] –ээр өмгөөлөн тэмцсэн, ба [[Marxism-Leninism Fredrick Taylor]] –ээр шинжлэх ухааны удирдлагын [[капиталист]] загвар макет хэрэглэхийг анх ологсон.
 
[[Marxism-Leninism]] [[дэлхий]] өнөөдөр Зөвлөлтийн Нэгдсэн хүн ба ихэнх коммунист намуудаар сонгодог [[Маркс]]изм үрчлэгдснээр [[Leninism]] –ийн хувилбар залгах нийлүүлэгддэг. Энэ Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл хэлбэрийг олсон, ба хиймэл маяг гаргасан коммунист намууд дэлхий дахинд дэлгэрсэн. Энэ аж үйлдвэржүүлэлт ба улсын болгох нийгэмчлэхийн нүсэр программаар барилга байгуулалт коммунизмын боломж дохио бологдсон. Зүүн дорнод ба Төвийн ([[Europe]]) -ийн 'Eastern Bloc' (meaning) коммунист улсууд Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл байнгын намаас үл хамааран, эзэн болох дэлхий өнөөдөр сурталчилгааны фотокадрын олон коммунист намууд Marxist-Leninist лоозонгоор дэмждэг. [[Marxism-Leninism]]-д онлуудаар Марксистууд болон тэлдэг, юу сайтар бодсон Lenin ба бусад коммунист, [[капиталист]] империализмынас, ба нам барилга байгуулалтад фокус шинэчэлсэн, социалистын хөгжил дурддаг, ба зохион байгуулах зарчим үед ардчилсан төвлөрөл болдог.
 
== МаосимМаоизм ==
Гол ялгац: Маосим
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Communist-manifesto.png
Maoism Mao Zedong –ээр Коммунизм нэгдсний Marxist-Leninist хандлага байсан, ба Хятад дотор голдуу сургуулигдсан. Хятадын Khrushchev's –ийн хооронд үзэл суртлын ялгаанууд өсөгсөн, ба Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл 1960 –д оны үед улам бүр илэрхий болсон. Тэр шинэ Зөвлөлтийн хүн, удирдлагын дэргэд тэдний шүүмжлэлд China (CPC) –ийн Коммунист намыг дэмжсэн, Намууд ба урьдчилсан тэмцээн өөрсдөө тунхагласан CPSU үед “эсрэг үзэл” буруутгагдсан, ба намууд үүнээр зэрэгцүүл, улс төр Hoxha –ийн 1978 оны дараа дэлхийн зөвхөн Marxist-Leninist байдал байхад Албани зарлан тунхагласан.
 
== Троцкизм ==
Лев Троцкий нь хүчээр түрэмгийлэгч. Троцкизмд Марксизмын мөчир байна, үүнийг Троцкий хөгжүүлсэн. Энэ нэг улсад хоёр тайз онол ба социализм оронд нь байнгын хувьсгал ба дэлхий хувьсгалын онолийг дэмждэг. Энэ пролетарийг дэлхий дахины эв санааны нэгдэл дэмжсэн, ба Зөвлөлтийн хүн Нэгдэлд өөр нэг Коммунист хувьсгал, аль аль нь Stalin –ийн удирдлага ,доогуур, , Trotsky өөртөө хүлээсэн пролетари нарын дарангуйллааc , нэлээн ажилчны байдал доройтсон.
== Троцисм ==
Гол ялгац:Троцисм
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trotsky_militant.jpg
Лиүн Троцки нь хүчээр түрэмгийлэгч.
Троцисм -д Марксизмын мөчир байна, үүнийг Троцки хөгжүүлсэн. Энэ нэг улсад хоёр тайз онол ба социализм оронд нь байнгын хувьсгал ба дэлхий хувьсгалын онолийг дэмждэг. Энэ пролетарийг дэлхий дахины эв санааны нэгдэл дэмжсэн, ба Зөвлөлтийн хүн Нэгдэлд өөр нэг Коммунист хувьсгал, аль аль нь Stalin –ийн удирдлага ,доогуур, , Trotsky өөртөө хүлээсэн пролетари нарын дарангуйллааc , нэлээн ажилчны байдал доройтсон.
Trotsky ба түүний дэмжигчид Зүүн тал Эсэргүүцэл уруу зохион байгуулсан, ба тэдний индэр болсон үед эцэст нь Trotskyism мэдсэн, Сталин Зөвлөлтийн хүн дэглэмийн амжилт хяналтад амжилт олсон, ба эрх мэдлээc Сталинг авч хаяхийг оролдох болсон ба Trotskyist 1929 онд Зөвлөлтийн хүн Нэгдлээc Trotsky-ийн цөллөгт үр дүн гарагсан. Trotsky's –ийн цөллөг дэлхий, коммунизм хоёр тод мөчрүүд болгон хугалсан. Дөрөвдүгээр Олон улсын тэмцээн Marxism-Leninism ба Trotskyism Trotsky \1938 он\ Коминтернд Trotskyist өрсөлдөөн хожуу тогтсон.
Trotskyist санаанууд Романовгийн хэл Америк ба Ази-д зарим улсуудад улс төрийн хөдөлгөөнүүдийн дунд төлөв даруу цуурай үргэлж олхоор байсан, Аргентин, Бразил, Боливиба ялангуяа Шириланкад. Trotskyist-ийн байгууллагууд илүү олон орнуудад бас идэвхтэй байна, мөн Хойд умард Америк ба Өрнийн Европд ,хөгжингүй улсуудад.
== Бусад: ==
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Prachanda.jpg
Prachanda, Pokhara-д өглөг хэлэхүг Балба зохиосон ,Балбын Иргэний Дайн
Prachanda Балбын Нэгдсэн Коммунист Намын үзэл суртлын шугам дурддаг. Энэ нь Марксизм, Леннизмийн сунгалт хийж байгаа ба Maoism нь бүрэн Балбанын гэр хөрш улс төрд суурилсан. Энэ ухаарагдсан үед энэ бүрэн дүүрэн сургуулилсаны дараа, Марксизм, Leninism ба Maoism-ийн үзэл сурталд тэр чадахгүй, эргэн оршин байх номлол, ба үзэл суртал тохирох, Балбын улс төрийн газар бодит байдалд , үндэслэгдсэн намаар үрчэлэгдсэн
 
== Хожаизм ==
 
== Hoxhaism ==
 
Гол ялгац: Hoxhaism
 
Marxism-Leninism-ийн эсрэг улс төрийн өөр нэг хувилбар 1978 онд Албанийн Хөдөлмөрийн Нам Хятад Коммунист Намын хооронд үзэл суртлын эгнээний дараа үүссэн. Албаны хүн олон улсын тэмцээнд шинэ хандлагад нягтруулсан, аль үед улс төр бас бүх бусад Коммунист бүлэглэлүүд баргийн Жосэф Сталин ба ширүүн шүүмжлэлийн өв хөрөнгийн чанга хамгаалалтаар өөрөө хил хязгаарыг тогтоох байх байсан.
Нэгдсэн Байдлуудын Шүүмжлэлийн, Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл, ба Хятад EnverHoxhaЭнвэр Хожа байх нийгмийн империалистад хоёр сүүлийн зарлал ба хариунд Варшав гэрээнээc Czechoslovakia-ийн Зөвлөлтийн хүн халдлага буруутгагдсан хүн гаргаж авахаат тунхагласан.
 
== Титоизм ==
 
== Титоисм ==
Гол ялгац:
Эцсийн коммунист намад хүрэхийн арга бүр тэр улсад тухайлсан байх ёстой гэсэн нь Титомисм –ийн элементүүд бодлогуудаар онцлог шинж нь байдаг, ба дадлууд байх зарчимд суурилахын сан нөхцөл байдлаар тушаасан нэг улс газар авсан. Коммунистийн гол нь тэр байх байсан, ялангуяа Tитогийн эрин, “энэ үеийн турш” байх гэсэн утгатай байсан, Зөвлөлтийн хүн Нэгдлийн бодлогууд эсэргүүцэлд дандаа бие даан мөшөх болсон. Анх “Үг хэллэг” гэсэн утгатай байсан, тэр үед доромж, ба 1955 -д 1948 –ээc Informbiro үе үед Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл ба Югославолны мэдлэгийн хооронд сэтгэлийн түгшүүрүүдийн үеийн турш тэрс үзэл ийн үед Москваар зүйл тухаглагдсан.
 
== Еврокоммунизм ==
 
== Еврокоммунисм ==
 
Тэр бага Өрнийн кино Европ ардчилалд илүү хамаатай байсан ба, Еврокоммунисм 1970-аад хандлагатай байсан, нийгмийн хувиргалтын онол ба дадал хөгжүүлэх өөр өөр Өрнийн Европкоммунист намууд дотор 1980 оноос Зөвлөлтийн хүн Нэгдлийн нөлөө мөн хяналтаа зэрэгцүүлсэн. Итали хүн Коммунист Нам (PCI) нам, Франц хүн Коммунист Нам (PCF), ба Испани (PCE) –ийн Коммунист Нам, тэдний тус тусын хотуудад нөлөөлсөн. Хэрэгтэй баримтууд улс төрийн хувьд идэвхтэй ба сонгуульд нилээд ач холбогдолтой байсан.
Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм шинэчлэгч байрлалуудын бас шүүмжлэлийн тэмцэгчид байна, нийгмийн ардчилагчид , гэх мэт тэдгээр байгууллууд урсгалд орсоор байлаа. Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм ийм урсгалд оруулах үед Luxemburgism, , зөвлөл коммунизм, , үлдсэн коммунизм, , Socialisme Barbarie, Johnson-Forest хандлага, дэлхий социализм, Lettrism/Situationism ба operaismo/autonomism, ба Шинэ Left нь нэгдсэн. Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм мөн шуудан-үлдсэн ба нийгмийн анархистад дандаа хүчтэй нөлөөтэй байв.
 
== Зөвлөлийн коммунизм ==
 
 
 
== Зөвлөл communism ==
 
Гол ялгац:Зөвлөл коммунизм
 
Зөвлөл коммунизм 1920s -д Netherlands Герман ба алсын үлдсэн хөдөлгөөн үүсэж байна. Үүний нэн тэргүүний байгууллага Герман (KAPD) -ийн Коммунист Ажилчид Нам байсан. Зөвлөл коммунизм мөн зүүний Марксизм ба хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч цугларалт дотор онолын ба идэвхтэн өнөөдөрийг хүртэл үргэлжлүүлж социолизмд нэгдсэн.
== Үлдсэн коммунизм ==
 
Үлдсэн коммунизм зүүн тийшээ коммунист үзлүүд олон янз байна гэж бусад зөвлөлүүд лавтай итгэж байсан.Bolsheviks -ийн улс төрийн санаанууд шүүмжлүүлдэг, өөрөөр хэлбэл байрлалааc , үнэн зөвөөр марксист байх илүү олонд нотолсон, ба үүний анхны их хурлын дараа Коммунист олон улсын тэмцээн Leninism -ийн харагдцуудааc пролетарий үлдсэн коммунизмын өмнө мөхсөн тэр тод хандлага болсон Rosa Luxemburg юунаас ч илүү хүнд нөлөөлчихөөд байна онолын үүднээс улс төрийн хувьд ба коммунистууд, мөн орхисон. Үлдсэн коммунизмын Санал оруулсан хүнүүд Amadeo Bordiga, Herman Gorter, Anton Pannekoek, Otto Rühle, Karl Korsch, Sylvia Pankhurst ба Paul Mattick оруулчихаад байна.
Голялгац:Үлдсэн коммунизм
 
Үлдсэн коммунизм зүүн тийшээ коммунист үзлүүд
олон янз байна гэж бусад зөвлөлүүд лавтай итгэж байсан.Bolsheviks -ийн улс төрийн санаанууд шүүмжлүүлдэг, өөрөөр хэлбэл байрлалааc , үнэн зөвөөр марксист байх илүү олонд нотолсон, ба үүний анхны их хурлын дараа Коммунист олон улсын тэмцээн Leninism -ийн харагдцуудааc пролетарий үлдсэн коммунизмын өмнө мөхсөн тэр тод хандлага болсон Rosa Luxemburg юунаас ч илүү хүнд нөлөөлчихөөд байна онолын үүднээс улс төрийн хувьд ба коммунистууд, мөн орхисон. Үлдсэн коммунизмын Санал оруулсан хүнүүд Amadeo Bordiga, Herman Gorter, Anton Pannekoek, Otto Rühle, Karl Korsch, Sylvia Pankhurst ба Paul Mattick оруулчихаад байна.
 
Үлдсэн Коммунист урьдчилсан тэмцээн одоогийн өнөөдөр Цуутай Олон улсын тэмцээн Коммунист Намуудыг оруулдаг, Интернационализмыг баримтлагч Коммунист Хандлага Олон улсын тэмцээн Коммунистуудыг нэгтгэсэн.
Үйлдвэрт ажилчид суухаар асуусан, ба шууд ардчиллаар тэдэнд гүйлт өгсөн , ажилчдын зөвлөлүүдээp дороо солих ёстой төлөөлөгчдөөртавьсан нь тэдэнд хэрэгтэй байх болно. Анализ сэтгүүлийн өнгөрсөн асуудалд хэвлэлийн ажил 1968 онд ирээдүйд эргэлт хийж байна гэсэн.
 
 
 
 
 
== Autonomism ==
 
 
Гол ялгац:Autonomism
http://en.wikipedia.org/wiki/File:AntonioNegri_SeminarioInternacionalMundo.jpg
Antonio Negri, Италийн Autonomism -ийн , гол онолч социалист хөдөлгөөн ойрхон зүүний улс төрийн ба нийгмийн хөдөлгөөн ба онлуудын иж бүрдэл дурддаг. Анхны танин мэдэхүйд хүрэх онолын систем тогтолцоо энэ Үед workerist (operaismo) коммунизмааc 1960s -д Италид илэрхий болсон. Хожуу, шуудан-марксист ба анархи хандлагууд нэлээд ач холбогдолтой болсон, дараа Situationists -ээc нөлөөлөл, 1970s -д Италийн алсын-үлдсэн хөдөлгөөнүүдийн бүтэлгүйтэл, ба Antonio Negri чухал онолчдын дугаарын төрөх гарч ирэх оруулах, тэр Potere Operaio -ийн 1969 цутгалтад хандивласан байсан. Үүнд Герман хүн нөлөөлсөн, ба Голландын Autonomen, дэлхий дахины Цугларалт хөдөлгөөн голлуулж байрлуулдаг, ба өнөөдөр Итали, Францад нөлөөтэй байна, ба Англиар ярьдаг улсуудад бага нөлөөлсөн . Тэр одоо үед бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигчид өөрсдөө тодорхойлон өгүүлдэг, Тэдгээр post-structuralists ба анархистад марксистааc янз янз бологдог. хувьсгалчид заримд бал урам Бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигч Марксист ба Autonomen хөдөлгөөнүүд Англи хэлний ярьдаг улсуудад орхисон, анархистын дунд , ялангуяа, , олон, тэрэнд бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигч тактик үрчэлчихээд байна. Зарим Англиар ярьдаг анархиуд тэгш үед Бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигчид өөрсдөө тодорхойлон өгүүлдэг.
 
 
Steve Мэрэгжил заасан нийлмэл үгийн хэсэг:
playwright жүжгийн зохиолч, ба Зүсэх Dyer-Witheford.
 
Коммунизмын бүрэлдүүлэх communism давамгайлахын үгүй-марксист сургуулиуд Марксизмд суурилах, гэвч бас үед Христосын коммунизм ба анархи коммунизмийн үгүй-марксист хувилбарууд оршдог.
 
== Anarcho-communism ==
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kropotkin2.jpg
Гол ялгац:Анархи коммунизм
 
Авдар Kropotkin, үед хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч мэдэх anarcho-communism Anarchist коммунизмийн гол онолч анархизмын онол байна, үйлдвэрлэл ба хэрэглээнээр сайн дурын нийгэмлэгүүд ба ажилчдын зөвлөлүүдийн хэвтээ хөндлөн сүлжээ ардчилал ба чиглүүлэх бүтээгдэхүүний арганын нийтлэг эзэмшлийн дэмжлэгт байдал, хувийн өмч хөрөнгө, ба капитализмын цуцлах халах аль өмгөөлөгчид баримтлах зарчимд суурилсан хүний түүхэд өдөрд, анархист коммунист нийгмийн хамгийн сайн олны мэддэг жишээнүүд, үед тэд санаанууд эргэн тойрон , тогтсон өнөөдөр оршдог, тэр заншсан дэлхий дахины анхаарал, ба түүхийн санваартанд мэдлэг, Орос хүн Хувьсгалын турш Чөлөөтэй Нутаг дэвсгэр Испани хэл Хувьсгал банын турш анархист Нутаг дэвсгэр , байна уу?. Испани хэл Иргэний Дайн дотор Испани хэл Хувьсгалын турш Испани хэл анархистын чармайлтууд ба нөлөө Aap, 1936 анархи коммунизмд , эхлэлт Aragon -ийн ихэнхэд оршсон, Levante ба Andalusia -ийн , хавь, өмнө Анархи Catalonia -ийн түшиц газард , дээр бас захиргаадлын дэглэмийн нэгтгэсэн зэвсэгг хүчнээр зэрлэгээр шахсан, тэр Испани хэл Бүгд найрамдах улс өөрөө капиталист улсууд бааc дээр бас эдийн засгийн ба зэвсэглэл бүслэлтүүд USSR) -ээр дайн, Hitler, Mussolini, Испани испанийн Коммунист Нам дарангуйлал (backed яалсан. Орос хүн Хувьсгалын Турш, гэх мэт Nestor Makhno анархист бий болгохоор ажилласан, ба өмнө 1919 -ээc Украйны Чөлөөтэй Нутаг дэвсгэрд Ukraine—anarchist коммунизмын Хувьсгалч Бослогын Арми defend—through 1921 -д Bolsheviks -ээр байлдан дагуулсан.
 
[[Хэрэглэгч:Жагаа|Жагаа]] 08:46, 20 Арваннэгдүгээр сар 2011 (UTC)Жагаа[[Файл:[[Файл:Example.jpg]]]]
 
[[af:Kommunisme]]
[[ang:Gemōtscipe]]
[[ar:شيوعية]]
[[an:Comunismo]]
[[ast:Comunismu]]
[[az:Kommunizm]]
[[bn:কমিউনিজম]]
[[zh-min-nan:Kiōng-sán-chú-gī]]
[[be:Камунізм]]
[[be-x-old:Камунізм]]
[[bcl:Komunismo]]
[[bg:Комунизъм]]
[[bs:Komunizam]]
[[br:Komunouriezh]]
[[ca:Comunisme]]
[[cs:Komunismus]]
[[cy:Comiwnyddiaeth]]
[[da:Kommunisme]]
[[de:Kommunismus]]
[[en:Communism]]
[[et:Kommunism]]
[[el:Κομμουνισμός]]
[[es:Comunismo]]
[[eo:Komunismo]]
[[eu:Komunismo]]
[[fa:کمونیسم]]
[[hif:Samyawaad]]
[[fo:Kommunisma]]
[[fr:Communisme]]
[[fy:Kommunisme]]
[[ga:Cumannachas]]
[[gd:Comunnachas]]
[[gl:Comunismo]]
[[gan:共產主義]]
[[ko:공산주의]]
[[hi:साम्यवाद]]
[[hr:Komunizam]]
[[io:Komunismo]]
[[id:Komunisme]]
[[ia:Communismo]]
[[is:Kommúnismi]]
[[it:Comunismo]]
[[he:קומוניזם]]
[[jv:Komunisme]]
[[kn:ಕಮ್ಯೂನಿಸಮ್]]
[[krc:Коммунизм]]
[[ka:კომუნიზმი]]
[[kk:Коммунизм]]
[[sw:Ukomunisti]]
[[ku:Komûnîzm]]
[[la:Communismus]]
[[lv:Komunisms]]
[[lb:Kommunismus]]
[[lt:Komunizmas]]
[[li:Communisme]]
[[ln:Kominisimɛ]]
[[jbo:kaurpo'esi'o]]
[[hu:Kommunizmus]]
[[mk:Комунизам]]
[[ml:കമ്യൂണിസം]]
[[mt:Komuniżmu]]
[[mr:साम्यवाद]]
[[arz:شيوعيه]]
[[mzn:کمونیسم]]
[[ms:Komunisme]]
[[mwl:Quemunismo]]
[[my:ကွန်မြူနစ်ဝါဒ]]
[[nl:Communisme]]
[[nds-nl:Kommunisme]]
[[ne:साम्यवाद]]
[[ja:共産主義]]
[[no:Kommunisme]]
[[nn:Kommunisme]]
[[nrm:Commeunisme]]
[[oc:Comunisme]]
[[pnb:کمیونزم]]
[[ps:کمونيزم]]
[[km:លិទ្ធិ​កុម្មុយនិស្ត]]
[[nds:Kommunismus]]
[[pl:Komunizm]]
[[pt:Comunismo]]
[[ro:Comunism]]
[[qu:Kumunismu]]
[[rue:Комунізм]]
[[ru:Коммунизм]]
[[sah:Коммунизм]]
[[sco:Communism]]
[[stq:Kommunismus]]
[[st:Bokominisi]]
[[sq:Komunizmi]]
[[scn:Cumunismu]]
[[si:සමසමාජවාදය]]
[[simple:Communism]]
[[sk:Komunizmus]]
[[sl:Komunizem]]
[[so:Shuuciyad]]
[[sr:Комунизам]]
[[sh:Komunizam]]
[[fi:Kommunismi]]
[[sv:Kommunism]]
[[tl:Komunismo]]
[[ta:பொதுவுடமை]]
[[tt:Коммунизм]]
[[te:కమ్యూనిజం]]
[[th:คอมมิวนิสต์]]
[[tg:Коммунизм]]
[[tr:Komünizm]]
[[udm:Коммунизм]]
[[uk:Комунізм]]
[[vec:Comunismo]]
[[vi:Chủ nghĩa cộng sản]]
[[fiu-vro:Kommunism]]
[[zh-classical:共產主義]]
[[war:Komunismo]]
[[wuu:共产主义]]
[[yi:קאמוניזם]]
[[yo:Ìṣekọ́múnístì]]
[[zh-yue:共產主義]]
[[bat-smg:Kuomonėzmos]]
[[zh:共产主义]]
2,469

edits